Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap

Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!

Contributie

De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.
Daarnaast staast het u vrij om meer bij te dragen, bijvoorbeeld door een ondersteunend lidmaatschap van € 75,00. Ieder lid heeft gelijke aanspraak op de diensten die het Genootschap verleent.

Voordelen

Nieuwe leden ontvangen ter introductie een welkomstgeschenk
Leden ontvangen in de regel publicaties van het Genootschap gratis. Zo ontvangen de leden jaarlijks de band Boontjes. Lees meer over deze Boontjes onderaan deze pagina
Alle leden ontvangen per e-mail ons mededelingenblad BoonBerichten
Vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Genootschap zijn vrij toegankelijk voor leden en hun introduces. Doorgaans worden deze bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (tegen betaling, maar betaalbaar!).

Praktische informatie

U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid van het Louis Paul Boon Genootschap:

U kunt telefonisch contact opnemen met onze secretaris
in Nederland: Herman Verlint +31 (0)20 6100999 / +31 (0)6 45679098 of
U stuurt een e-mail naar mail@lpboon.net met de vermelding ‘Aanmelding nieuw lidmaatschap’
Aanmelding via de website: zie tabblad Genootschap en klik op ‘LID WORDEN’. Na invullen van uw gegevens en klikken op ‘verstuur’ wordt uw aanmelding per e-mail aan ons verzonden.

Na uw aanmelding zal ons secretariaat contact met u opnemen en onvangt u nadere inlichtingen over de verdere gang van zaken.

Leden maken het lidmaatschapsgeld over op de Belgische rekening:
Bankrekening België: BE36068200494781 tnv L.P. Boon Genootschap, Aalst

Contactadres:

Secretariaat

Herman Verlint

Willy la Croixstraat 41,

1069 PB Amsterdam, Nederland