Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!

Contributie

De basiscontributie bedraagt € 50,00 per jaar.
Daarnaast staat het u vrij om meer bij te dragen, bijvoorbeeld door steunend lid te worden voor € 65,00 per jaar of beschermend lid voor € 85,00 per jaar. Ieder lid heeft gelijke aanspraak op de diensten die het Genootschap verleent.

Voordelen

Nieuwe leden ontvangen ter introductie een welkomstgeschenk
Leden ontvangen in de regel publicaties van het Genootschap gratis. Zo ontvangen de leden jaarlijks de band Boontjes. Lees meer over deze Boontjes onderaan deze pagina
Alle leden ontvangen per e-mail ons mededelingenblad BoonBerichten
Vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Genootschap zijn vrij toegankelijk voor leden en hun introducés. Doorgaans worden deze bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (tegen betaling, maar betaalbaar!).

Praktische informatie

U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid van het Louis Paul Boon Genootschap:

U stuurt een e-mail naar mail@lpboon.net met de vermelding ‘Aanmelding nieuw lidmaatschap’
Aanmelding via de website: zie tabblad Genootschap en klik op ‘LID WORDEN’. Na invullen van uw gegevens en klikken op ‘verstuur’ wordt uw aanmelding per e-mail aan ons verzonden.

Na uw aanmelding zal ons secretariaat contact met u opnemen en ontvangt u nadere inlichtingen over de verdere gang van zaken.

Leden maken het lidmaatschapsgeld over op de Belgische rekening:
Bankrekening België bij KBC: BE59 7340 6836 7326 tnv L.P. Boon Genootschap, Aalst

Contactadres:

L.P. Boon Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst, België