Doelstelling

Het Louis Paul Boon Genootschap stelt zich ten doel om:

Bekendheid te geven aan het werk, het leven en de sociaal-filosofische en artistieke opvattingen van Louis Paul Boon
Onderzoek naar Boons culturele nalatenschap te bevorderen en uit te dragen door middel van publicaties en manifestaties
Samen te werken met personen en instituten die met hun werk aansluiten bij onze activiteiten.

Historie

Kort na het overlijden van Louis Paul Boon in mei 1979 nam Bert Van Hoorick het initiatief tot oprichting van een “Boon Vereniging”. Spoedig na de oprichting gaf Van Hoorick het voorzitterschap door en werd erevoorzitter. Er werd gestreefd naar een blijvende blijk van eerbetuiging ter attentie van L.P. Boon, in de vorm van een beeld, Jan de Lichte voorstellend, van de hand van wijlen beeldhouwer Roel D’Haese. Het streven stuitte begin jaren tachtig op politieke weerwil. Het beeld kwam in Antwerpen, Middelheim, terecht. Anno 1982 werd de “Boon Vereniging” getransformeerd tot het “Louis Paul Boon Genootschap” vzw., een vereniging met een bredere doelstelling met leden uit Vlaanderen en Nederland.

Periodieken

Sinds 2001 ontvangen alle leden de BoonBerichten – het mededelingenblad van het Louis Paul Boon Genootschap. Eerdere periodieken van het Genootschap waren het Jaarboek (1983-1988), de Tijdingen (1984-1990), de kantieke schoolmeester (1991-1996), Berichten uit Boonland (1995–2001) en Boelvaar Poef (2001–2013).

Boekuitgaven

Het Genootschap realiseerde enkele bijzondere boekuitgaven:

De tijd stil zetten omheen Louis Paul Boon (2010), fotoboek met werk van Paul Van den Abeele
De eerste eeuw van Boon (2012), gedenkboek 100 jaar Boon
Brussel, een oerwoud (2015), een map met exclusieve reproducties van Maurice Roggeman
Sinds 2014 publiceert het Genootschap jaarlijks een band van de Boontjes.

Boontjes – de verzamelde columns van Louis Paul Boon

In 2014 besloot het Louis Paul Boon Genootschap tot voortzetting van de uitgave van de Boontjes, de verzamelde columns van Louis Paul Boon, die vanaf 1959 in het dagblad Vooruit in Gent (nu De Morgen) verschenen. De Boontjes vormen een gestaag meanderende stroom van dagelijkse overpeinzingen over zijn leven en werk.
Eerder verschenen acht delen (1959-1967) bij Uitgeverij Houtekiet in Antwerpen, maar deze uitgavereeks werd in 2003 gestopt wegens financiële problemen.

Het Boon Genootschap neemt de uitgave van de resterende tien delen op zich omdat de Boontjes, na de oorspronkelijke publicatie in het dagblad Vooruit, het enige nog nooit uitgebrachte volumineuze deel van Boons oeuvre vormen. Ze behoren absoluut tot het literaire erfgoed van het Nederlandstalige gebied.

De voortzetting van de reeks verschijnt op volstrekt identieke wijze als de voorgaande acht delen bij Houtekiet. In opdracht van het Genootschap brengen Uitgever Roelants [voorheen de Oude Mol] te Nijmegen en de Stichting Isengrimus te Utrecht jaarlijks een band uit met verantwoording onder leiding van Jos Muijres, Boonkenner en universitair docent bij de Opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Onze leden ontvangen jaarlijks een band van de Boontjes als onderdeel van hun lidmaatschap.

Hoe gaan we om met uw privacy?

Het Louis Paul Boon Genootschap (vzw) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. We respecteren uw privacy en zorgen er voordat de persoonlijke informatie die u (via website, e-mail of op een andere wijze) aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Lees hier de volledige Privacyverklaring Louis Paul Boon Genootschap (vzw)