Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


HET LITERATUUR- EN KUNSTKRITISCHE WERK IV.1. VOORUIT


Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck &

B. Nuyens

m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T'Sjoen

(Boon-studies 5)

L.P. Boon - documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1997

Gebonden en gebrocheerd, CCVIII + 541 p.

 

p. [II]: De reeks “Boon-studies” staat onder redactie van Kris Humbeeck en Paul de Wispelaere

p. [III]: Voorwoord [Voorblad]

p. [IV] [Citaat:]

Uit de concentratiekampen [...] is ons niets gekomen dat waarlijk hartstochtelijk, nieuw, gloedvol mag genoemd worden. De kunst van Sovjet-Unie is een bij uitstek brave en burgerlijke kunst. De Europese vrijheidsvechters, sociaal voelenden, “progressistisch-denkenden”... zijn brave en burgerlijke schrijvertjes, wat hun vorm en manier van zeggen betreft.

En de voorspits, waar is zij dan?

Als ik de avant-garde van nù zoek, dan ontdek ik dat dezen die de gevestigde vorm stukslaan, die experimenteel zijn, die de wereld van de kunst ondersteboven gooien, integendeel... asociaal zijn. Dat zij hun onderwerpen niet meer kiezen in het zoeken naar de heropbouw dezer samenleving, maar integendeel de verwording van deze samenleving als een feit aanvaarden. Deze voorspits van nu, richt zich naar het voorbeeld dat Lautréamont heeft gegeven, naar het voorbeeld dat markies de Sade heeft gegeven. De verst vooruitgeschoven punt van deze voorspits is slechts naar ondergang en verwording gericht.

Anderen zullen hiervan misschien de oorzaken weten op te sporen. Ik echter erken dat dergelijke taak boven mijn petje gaat. Ik kan alleen maar vaststellen. Met of zonder spijt. Louis Paul Boon in Vooruit

p. V-CCVIII: [E. B.] & [K.H.]: Voorwoord

p. 3-541: [De literatuur- en kunstkritische bijdragen van Louis Paul Boon]

p. [542]: Colofon:

De bundel L.P. Boons literatuur- en kunstkritische werk. IV. Vooruit verschijnt in een oplage van 350 exemplaren, waarvan 150 ingebonden en 250 gebrocheerd, als het vijfde deel in de reeks “Boon-studies” van het L.P. Boon - documentatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen). Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Bank van België. Het boek werd gezet in een 13-punts Bookman Light. Opmaak en vormgeving waren in handen van het L.P. Boon - documentatiecentrum. De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk

terug