Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


HET LITERATUUR- EN KUNSTKRITISCHE WERK III DE VLAAMSE GIDS


Bezorgd door E. Bruinsma

(Boon-studies 4)

L.P. Boon - documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1996

Gebrocheerd, LXXII + 276 p.

 

p. [II]: De reeks “Boon-studies” staat onder redactie van Kris Humbeeck en Paul de Wispelaere

p. [III]: Voorwoord [Voorblad]

p. [IV] [Citaat:] Hier en daar komt men tot de vreemde ontdekking, dat de roman, zoals men die gewoon is te lezen, niet alleen een vergissing, en een leugen, maar bovendien ook een jammerlijke vergissing moet worden genoemd. Vooral de zogezegde psychologische roman is een flater van belang geweest - wie daarin een weinig handig te werk ging, kon de grootste domheden met wat psychologische lappen en lompen omhullen. [...] Onze ganse maatschappij heeft daaraan met genoegen meegeholpen - leugenachtig, en op zeer wankele grondvesten staande, is zij de kunstenaar dankbaar als hij eveneens de ogen sluit, en doet alsof - als hij een kunstwerk aanbiedt dat even leugenachtig en bedriegelijk is opgesmukt, maar stilzwijgend het vreemde en onverklaarbare voorbijgaat.

Louis Paul Boon in De Vlaamse Gids

p. V-LXIX: [E. B.]: Voorwoord

p. LXX-LXXII: Bibliografie

p. [1]: De Vlaamse Gids [Voorblad]

p. 3-239: [De literatuur- en kunstkritische bijdragen van Louis Paul Boon aan De Vlaamse Gids]

p. [241]-268: Index

p. [269]-272: Appendix

p. [273]-276: Inhoud

p. [277]: Colofon:

De bundel L.P. Boons literatuur- en kunstkritische werk. III. De Vlaamse Gids verschijnt in een oplage van 550 exemplaren, waarvan 200 ingebonden en 250 gebrocheerd, als het vierde deel in de reeks “Boon-studies” van het L.P. Boon - documentatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen). Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Bank van België. Het boek werd gezet in een 13-punts Bookman Light. Opmaak en vormgeving waren in handen van Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck. De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk

terug