Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


HET LITERATUUR- EN KUNSTKRITISCHE WERK I. DE ROODE VAAN


 

(Boon-studies 2)

 

Bezorgd door D. de Geest, E. Bruinsma, K. Humbeeck & L. Missinne

m.m.v. K. Geldof, O. de Graef, J. van Hooreweder

L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1994

Gebonden en gebrocheerd, L + 486 p.

 

p. [II]: De reeks “Boon-studies” staat onder redactie van Kris Humbeeck en Paul de Wispelaere

p. [III]: Voorwoord

p. [IV] [Citaat:]

Het surrealisme is [...] in zijn heele wezen, tegen elke bourgeoisie gericht. Zij is jong, deze kunstrichting, zij is revolutionair, zij verwerpt oude vermolmde begrippen en plaatst de dingen in een nieuw verband.

Dit is echter maar een deel van haar roeping. Zij wil immers in de plastische kunst, die essentieel een harmonisch verbinden was van gevoel en techniek, een nieuw element inschakelen. Zij wil het domein van den geest bij haar revolutie betrekken. En waar zij in haar beginperiode, misschien als voornaamste bron, uit het boek van Isodore Ducasse, De zangen van Maldoror, geput heeft, wenst zij zich thans - het een door het ander genoemd - naar de psychoanalyse van Freud, de psychiatrie in het algemeen, de criminologie, en zou zij misschien niet aarzelen om zelfs de X-stralen te gebruiken. Zij doet een stap naar de wetenschap toe. Zij toont aan, vaag nog, en soms naïef of onbeholpen, dat kunst en weten­schap in een nabije toekomst misschien een en hetzelfde zullen zijn. Louis Paul Boon in De roode vaan

p. V-XLVIII: [E. B.], [D.d.G]. & [K.H.]: Voorwoord

p. XLIX-L: Bibliografie

p. [1]: De roode vaan [Voorblad]

p. 3-415: [De literatuur- en kunstkritische bijdragen van Louis Paul Boon]

p. [417]-456: Index

p. [459]-474: Appendix

p. [475]-486: Inhoud

p. [489]: Colofon:

De bundel L.P. Boons literatuur- en kunstkritische werk. I. De roode vaan verschijnt in een oplage van 750 exemplaren, waarvan 250 ingebonden en 500 gebrocheerd, als het tweede deel in de reeks “Boon-studies” van het L.P. Boon –documen-tatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen). Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Bank van België. Het boek werd gezet in een 13-punts-Bookman Light. Opmaak en vormgeving waren in handen van Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck. De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk

terug