Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


BRIEVEN AAN MORRIS


Gevolgd door ‘Herinneringen’ van Maurice (Morris) Roggeman

Gerards & Schreurs, Maastricht, 1989

Paperback, 150 + I p. [Incl. 16 fotopagina's]

 

 

Binnenzijde voorplat:

Het meest markante feit met betrekking tot het schrijverschap van Louis Paul Boon is ongetwijfeld hoe plotseling uit de Vlaamse periferie zo'n grillig en grandioos talent heeft kunnen opstaan. Opeens was er uit het niets als het ware De voorstad groeit in 1942, door collegaschrijver Willem Elsschot onmiddellijk erkend: ‘Gij zijt formi-dabel, met uw potlood en uwen inkt. Dat is het laatste. Al schreef gij met stront...’.

Na zijn debuut volgden in snel tempo nog drie boeken. Zijn meesterwerk, daarover is de Boonkenner het eens, is onmiskenbaar de diptiek De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren. Over deze vroege en vruchtbare periode, die niet alleen de basis maar voor velen ook de kern vormt van Boons oeuvre, is nog maar betrekkelijk weinig bekend. In zijn vriend van het eerste uur, Maurice Roggeman, beschikken wij over een welhaast ideale getuige. In de brieven van Boon aan Morris, zoals de schilder Roggeman door zijn kameraden werd genoemd, en in de herinneringen die Roggeman speciaal voor deze uitgave heeft opgetekend, krijgen we een beeld van deze moeilijke tijd uit hun beider bestaan, dat behalve veelbetekenend hier en daar ook onthullend is. Zelden is zo treffend geïllustreerd van hoe ver Boon heeft moeten komen.

Omslag: Portret van Louis Paul Boon door Maurice Roggeman

Omslagontwerp en typografie: Piet Gerards BNO

p. 5-20: Voorwoord: Jos Muyres en Bert Vanheste, Nijmegen, december 1989

p. [21]: Brieven [aan Morris Louis Paul Boon]

p. 81-96: [Fotokatern]

p. 97-147: Herinneringen [Maurice Roggeman]

p. 149-150: Verantwoording (Jos Muyres en Bert Vanheste)

p. [151]: Inhoud

terug