Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


BRIEVEN AAN LITERAIRE VRIENDEN


Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres

(Privé Domein 160)

Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989

Paperback, 239 p. + [24] p. ill.

 

p. [4]: Foto omslag: Louis Paul Boon, gefotografeerd door Jo Boon

Omslag: Kees Kelfkens en Marjo Starink

p. [5]: Inhoud

p. 7-50: Voorwoord

p. [51]: Brieven aan literaire vrienden

p. 53-64: Maurice Roelants

p. 65-102: Raymond Herreman

p. 103-118: Hubert Lampo

p. 119-148: Jan Schepens

p. 149-153: Gerrit Borgers

p. 154-177: Jan Walravens

p. [179]: Brieven aan uitgevers

p. 181-196: Angèle Manteau

p. 197-215: Reinold Kuipers

p. 216-220: Bert Bakker

[Tussen p. 112 en p. 113: 24 fotopagina's]

p. 221-223: Verantwoording

p. 225: Dankwoord

p. 227-239: Register

Achterplat: Brieven aan literaire vrienden bevat brieven van Louis Paul Boon aan bevriende auteurs (Maurice Roelants, Raymond Herreman, Hubert Lampo, Jan Schepens, Gerrit Borgers, Jan Walravens) en uitgevers (Angèle Manteau, Reinold Kuipers en Bert Bakker). We volgen Boon gedurende zo'n dertig jaar. In zijn brieven ontvouwt en bespreekt hij de plannen voor zijn nieuwe romans. Ze werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van Abel Gholaerts, Vergeten straat en De Kapelle-kensbaan.

Dit boek getuigt van de harde strijd die Boon in de jaren veertig en vijftig moest voeren om met journalistiek werk in zijn levensonderhoud te voorzien. Het toont Boons frustraties, woede en teleurstelling: ‘Maar er is iets ernstigers, Jan, ik voel dat ik werkelijk, moest ik wat tijd en geld hebben, iets zou schrijven dat met het beste uit de wereldliteratuur mag vergeleken worden. Dit is geen waanzin. Nochtans gaan mijn beste jaren voorbij in artikelen en artikelen, waarin ik mij niet kan uitrazen, moetende letten op dit en dat en op wat anders.’

Herhaaldelijk smeekt Boon zijn vrienden hem te helpen. De correspondentie met de uitgevers laat zien hoe moeizaam de uitgave van zijn boeken tot stand is gekomen maar ook hoe Boon het zichzelf soms moeilijk gemaakt heeft. Boon heeft de brieven zonder publicitaire bijbedoelingen geschreven. Ze geven daardoor een betrouwbaar en boeiend beeld van de schrijver: sober, direct, oprecht.

terug