Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


NIETS DAN WAT OORLOG


(Boon scenario's no 1)

Uitgeverij PAN Heerlen, Heerlen, 1989

Paperback, 64 p.

 

p. 2: Omslag:

Louis Paul Boon Houtskooltekening

Jo Boon Foto (van tekening)

Inleiding: Dick Gebuys. Redactie: Dick Gebuys

p. 5-45: [Teksten Niets dan wat oorlog]

p. 45: Bedoeling van de auteur

p. 46-47: Niets dan wat oorlog: Het gegeven/Plaats van de kamera/De geluiden/Toneel van het gebeuren

p. 48-49: De spelers

p. 50: Bij de generiek

p. 51-62: Kanon Caleçon

Louis Paul Boons striptease van het verschijnsel oorlog

p. 63-64: Verantwoording

Achterplat: Louis Paul Boon toont ons in NIETS DAN WAT OORLOG op zijn eigen onnavolgbare wijze de harteloos wrede waanzin van eender welke oorlog. Al dateert dit scenario in deze uitgave van na 1970, toch ligt het in thematiek heel dicht aan tegen de boodschap van MIJN KLEINE OORLOG. Omdat de zinloosheid van het gebeuren niets veranderd is. Het leidt nog altijd en zal altijd leiden tot niets. Tot niets dan wat oorlog.

terug