Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


DE TREIN VAN ZATERDAGAVOND


Luisterspel van L.P. Boon naar de bekentenissen van

Silvester Matuschka die te Bia-Torbagi de sneltrein Boedapest-Wenen deed ontsporen

NIR [Nationaal Instituut voor Radio-omroep], Brussel, 28 juli 1953

Geniet, typoscript, 37 p., 21,5 x 27,5 cm.

 

[Gestencild verspreid in 45 exemplaren][V.G.U./GD/45 ex. 28.7.53]

[Uitgezonden door de Nationale Radio-Omroep op 28 april 1954]

[Zie tevens 02.01-HET GEWEERSCHOT]

[Deze gegevens gebruikte Boon eerder onder de schuilnaam J.D. in drie verhalen in De Zweep-nummers van 15, 22 en 29 juni 1952 [!]]

[Zie ook 02.01. De tekst is vrijwel gelijkluidend, alleen in volgorde verschillend, aan H.R. Berndorff: Het raadsel Matuschka. Andries Blitz, Amsterdam, [1932]. Boon moet als scenarioschrijver aangemerkt worden, vH.]

 

1985: 2e druk in: 01.72-HET ZOUTVAT VAN BOONTJE

 

1991: 3e druk in: 02.25-RADIO ACTIEF

terug