Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


MEMOIRES VAN EEN KLEINE JONGEN


De Vlaamse Gids, [Antwerpen], [maart] 1953

Geniet, 21 p., 20 x 24,5 cm.

 

Op titelpagina:

[Opdracht:] voor chris walravens

 

[Wordt in 10A.18-VERDOODT aangegeven als: ‘Overdruk met aparte paginering’. Dit is onjuist. De op deze wijze gepubliceerde versie is het complete manuscript. De versie in De Vlaamse Gids telt 10 passages minder (1382 woorden van de oorspronkelijke 7322).]

[Brief aan Jan Schepens, d.d. augustus 1952: “Beste Jan, omdat ge denkt dat ik u steeds iets stuur wat ge reeds ergens elders meent gelezen te hebben, geef ik u nu een primeur. Iets waarover ik zelfs nog met niemand heb gesproken: mijn jeugdherinneringen. En dan nog allemaal herinneringen vóór mijn zevende jaar. Ik hecht aan dit stukje heel veel belang (het is te zeggen, ik heb het lief omdat er zoveel intiems aan verbonden is) en daarom had ik graag het volgende: primo, dat gij niet voorstelt er stukken uit weg te nemen, want eigenlijk hoort het bij elkaar als een meisje bij haar hemd. En secondo, dat het zo vlug mogelijk wordt geplaatst, zelfs nog voor het andere dat ik stuurde. Gaat dat?...”

[Ruim zes maanden na deze brief wordt de bijdrage geplaatst in, als boven aangegeven, bekorte vorm. Mogelijk is deze oplage bedoeld als genoegdoening. Aangetroffen exemplaren dragen veelal een opdracht van Boon, zodat het mogelijk is dat hem vrijwel de gehele oplage werd geschonken.]

[Oplage van circa 50 exemplaren]

 

1955 [november]: 2e druk in: 01.14-BOONTJE'S RESERVAAT 3

 

1965 [oktober]: 3e druk in: 01.37-RESERVAAT

 

1974 [april]: Idem

terug