Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


MIJN VADER, DE SEINWACHTER


Een luisterspel van Louis-Paul Boon, waarin nog vage sporen zijn waar te nemen van een verhaal, dat aan Charles Dickens wordt toegeschreven

NIR [Nationaal Instituut voor Radio-Omroep], Brussel, [1952]

Losbladig typoscript, 31 p., 21 x 27,5 cm.

 

[Gestencild verspreid in een oplage van 35 exemplaren]

[Uitgezonden door de N.I.R. op 12 augustus 1953]

[Er zijn kleine tekstovereenkomsten met het verhaal van Dickens zoals gepubliceerd in Ontsluierd geheim. Vertaling Jan Spierdijk. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1950].

 

1991: 2e druk in: 02.25-RADIO ACTIEF

terug