Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


HET GEWEERSCHOT


Luisterspel door LOUIS-PAUL BOON

N.I.R. [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep], Brussel,

22 november 1951

Typoscript, 39 p., 21,5 x 27,5 cm.

 

[Gestencild verspreid in 35 exemplaren] [Kenmerk: V.G.U. DV 35 ex 22/11/54]

[Uitgezonden door de N.I.R. op 9 september 1952]

[Op 18 november 1981 werd bij de veiling van de Boonverzameling van Gert-Jan Hemmink [zie 10C.05] ook een in kaft gebonden kopie aangeboden van de typoscripten van de vier luisterspelen Het geweerschot, De trein van zaterdagavond, Spel bij dageraad en Standbeelden in de wildernis. Op het schutblad van deze uitgave staat een geschreven verklaring van Boon die door hemzelf en Hemmink ondertekend is:

“Niets uit dit boek mag gefotokopieerd, vermeld, verspreid of aan anderen bekend, daar dit dagwerk is, soms met of zonder inspiratie. De hoorspelen Het geweerschot en Spel bij dageraad werden als het ware ‘gepikt’ bij andere schrijvers, en de maker ervan schaamt zich daar nog steeds om [...] De schrijver [...] ervan laat Jan-Gert Hemmink zweren hierover wel te praten, maar het nooit of nooit aan iemand te laten zien. Erembodegem, 15 maart 1975.”

[Zie: 10B.56-DE KANTIEKE SCHOOLMEESTER 6/7; Ineke BULTE (p. 681)]

[Overigens waren reeds eerder exemplaren van de tekst van de vier stukken afzonderlijk opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek Albert I onder nummer B 10058-42]

[De tekst vertoont zoveel gelijkenis met de novelle De vos van D.H. Lawrence [Vertaling: Inez van Dullemen. Contact, Amsterdam, 1951] dat dit luisterspel niet als origineel werk van Boon mag gelden. Het zou beter beschouwd kunnen worden als een scenario van Louis Paul Boon.]

 

1991: 2e druk in: 02.25-RADIO ACTIEF

terug