Bibliografie > Zelfstandige publicaties


EROS EN DE EENZAME MAN


Een droefgeestig en schandelijk porno-verhaal

(Grote ABC nr 365)

Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam, [september 1980]

Paperback, 187 p., 12,5 x 20 cm.

 

p. [4]: Omslag: Wout Muller

p. 5: [Proloog:]

Ik weet waarlijk niet of ik dit boek aan het openbaar mag prijsgeven. De vraag kwelt me, of deze schandelijk onzedige maar tevens smartelijke biecht van een eenzame door zijn driften vervolgde en opgejaagde man, niet best in de vergeethoek zou opgeborgen worden.

Ik zou zeggen: lees dit boek dan niet. Als u bij deze woorden komt u zich verwittigd voelt, sla het dan dicht en berg het ergens op waar niemand het vinden kan. En lees het pas als u oud bent geworden en in het leven uw klappen hebt meegekregen. Dan pas, misschien gaat u voldoende mededogen kunnen opbrengen voor deze, man in wiens biecht de meest schunnige woorden voorkomen en de nog schunniger daden beschreven zijn - maar die toch, ondanks alles, een der ongelukkigsten onder ons moet geweest zijn. Zelf leeft hij niet meer, en dat alles wat hij in pijn en smart en hete drift heeft uitgevloekt, kan hem geen baat of troost meer brengen.

Niet hij - of niet hij alleen - maar wij allen in deze te harde wereld, hebben er schuld aan. En daarom zou ik willen vragen - áls u dit boek niet in afschuw van u gaat weggooien - om bij het ontmoeten van een dergelijke man, hem te benaderen met de tedere liefde die hij nimmer gekend heeft. Wij zijn goed voor de dieren, laat ons ook goed zijn voor hen die leven als beesten.

L.P.B.

Achterplat: Op 15 maart 1979, zijn zevenenzestigste verjaardag, twee maanden voor zijn plotselinge dood, voltooide Louis Paul Boon zijn laatste roman: Eros en de eenzame man. Het erotische leven van de hoofdfiguur, die als kind een levensvreemd jongetje is geweest, wiens vader al enkele maanden na zijn geboorte verdween en wiens moeder een hel en een heks voor hem was, is doortrokken van grijze gedruktheid, geheimzinnige onzekerheid en obsessieve angst.

Ouder geworden, droever, en niet veel wijzer, naast een vrouw met wie hij de liefde als plicht zonder vreugde beleeft, vlucht hij weg in zijn herinneringen. Het beklemmende geheim van zijn hart wil hij eindelijk prijsgeven. Het is een verslag van onvervulde dromen, verlangens, begeerten en illusies.

* Wij zijn goed voor de dieren, laat ons ook goed zijn voor hen die leven als beesten! - Louis Paul Boon

* Hij is zichzelf, zijn grondhouding en zijn thema's zo trouw gebleven, dat het werk de indruk van een gaaf afgeronde eenheid maakt. - Aad Nuis in de Haagse Post

 

118 Onder de titel Eros en de eenzame man verscheen een voorpublicatie in Maatstaf 28 (1980) 5-6 mei-juni 3-11.

 

 

1980 [oktober]: 2e druk: Idem

 

1981 [april]: 3e druk: Idem

 

1981 [augustus]: 4e druk: Idem

 

1982 [februari]: 5e druk: Idem

 

1982 [juni]: 6e druk: Idem

 

1985: 7e druk:

Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam

Uitgegeven in samenwerking met

B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam

(Salamander 603)

Pocket, 185 + IV p., 11,5 x 18,5 cm.

 

p. [4]: [Drukgeschiedenis]

Achterplat: [Als 1e druk]

Omslag: Hermanus Berserik

 

1990: 8e druk in: 01.83-DE KAPELLEKENSBAAN/EROS EN DE EENZAME

MAN/WAPENBROEDERS/HET NIEUWE ONKRUID/90 MENSEN

 

1990: 9e druk: Idem

 

1999 [juni]: 7e [= 10e] druk:

Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen

Paperback. 187 p., 12,5 x 20 cm.

 

p. [4]: Omslagontwerp: Ron van Roon

Omslagillustratie: Sigmar Polke, Three girls (1979)

Achterplat: ‘Misschien komt daarna nog wel een boek dat Verscheurd jeugdportret tot titel kan dragen en waarin hij zich niet meer als kind doch als ouderwordende man in de spiegel bekijkt,’ schreef Louis Paul Boon in een melancholisch getoonzet voorwoord bij Vergeten jeugdportret. Dat portret - maar dan verstopt in een roman - kwam vier jaar later, toen hij twee maanden voor zijn dood Eros en de eenzame man voltooide.

Dit boek, zijn allerlaatste, toont ons een oudere man wiens erotische leven is doortrokken van grijstonen, geheimzinnige onzekerheid en obsessieve angst. Zijn relaas is als een lange biecht over onvervulde dromen, verlangens, begeerten en illusies.

LOUIS PAUL BOON (1912-1979) geldt als een van de allergrootste schrijvers uit de Nederlandstalige literatuur van deze eeuw.

Vele van zijn boeken zijn gaan behoren tot het domein van de wereldliteratuur, getuige het grote aantal vertalingen dat er van zijn werk beschikbaar is.

Hij is zichelf zijn grondhouding en zijn thema’s zo trouw gebleven dat het werk de indruk van een gaaf afgeronde eenheid maakt.

AAD NUIS

terug