Bibliografie > Zelfstandige publicaties


VERZAMELDE GEDICHTEN


Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam, 1979 [= 1980]

Gebonden (met stofomslag), 87 p., 14,5 x 22,5 cm.

 

Flaptekst: Merkwaardig genoeg verzuimen critici vaak een aspect van Louis Paul Boons literaire veelvormigheid apart te vermelden. Boon was ook dichter. Vanaf zijn eerste schrijversjaren heeft hij gedichten gemaakt, en de kleine eva uit de kromme bijlstraat werd in 1957 bekroond met de Henriëtte Roland Holstprijs. In dit gedicht wordt het lot beschreven van een meisje uit de armoestraat dat verkracht en vermoord wordt op een kleurloze dinsdag, een dag waarop het zelfs niet regende. Het is een uniek soort navrante poëzie, waarin het erotische realisme anti-erotische effecten sorteert door de wrede, zeer onromantische details.

Boon is zijn hele schrijversloopbaan gedichten blijven schrijven. Kort voor zijn dood besloot hij tot bundeling over te gaan. In deze bundeling is opgenomen de kleine eva uit de kromme bijlstraat dat eerder verschenen is in de ‘Boekvink’-serie van N.V. Uitgeverij De Arbeiderspers.

- Twee genieën heeft de Vlaamse literatuur op­geleverd: Guido Gezelle en Louis Paul Boon. Beiden zijn door hun land- en tijdgenoten gehoond, gesard en te lang over het hoofd gezien om pas in hun laatste levensjaren en na hun dood de erkenning te krijgen die hen toekwam. - Jeroen Brouwers in Vrij Nederland

- Hij is zichzelf, zijn grondhouding en zijn thema’s zo trouw gebleven dat het werk de indruk van een gaaf afgeronde eenheid maakt. [...] Zijn stem klinkt er altijd zo direct in door dat het me nog lang moeite zal kosten om te beseffen dat hijzelf er niet meer is. - Aad Nuis in de Haagse Post

p. 5: Inhoud

p. [7]: I zo zal ik dan worden

drie gedichten van een stilaan oudwordend man

p. 9: 1. zo zal ik dan worden

p. 10: 2. vandaag bij je graf, lieve paps

p. 11: 3. het brilletje van oma

p. [13]: II eens, mijn geliefde

vier gedichten voor jeanneke, voor later

p. [19]: III op mijn lippen een bloem

twee gedichten tijdens het sterven van leo drieghe

p. [23]: IV stilte, hier werkt een dichter

enkele weken vóór de zelfmoord van roger serras

p. [27]: V bos bij nacht

vier gedichten bij de dood van mijn broer frans-herman

p. 29: 1. vallen van de avond

p. 30: 2. volkomen duister is nu het bos

p. 31: 3. op het pad in het nachtduistere bos

p. 32: 4. stilte in het donkere bos

p. [33]: VI de mummies

zeven gedichten naar beelden van francine urbin choffray

p. [43]: VII wegstervende stad

vijf gedichten naar bronzen beelden van luc de block

p. [51]: [] de kleine eva uit de kromme bijlstraat

p. 87: Colofon:

Verzamelde gedichten, waarin opgenomen de kleine eva uit de kromme bijlstraat, van Louis Paul Boon werd in 1980 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers en Em. Querido's Uitgeverij te Amsterdam volgens ontwerp van Wim Mol door drukkerij Tulp te Zwolle gezet uit de Bembo en gedrukt op 90 grs. getint gevergeerd romandruk, in een oplaag van 4500 exemplaren.

de kleine eva uit de kromme bijlstraat is in 1956 als ‘Boekvink’ verschenen bij N.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.

Het omslag voor Verzamelde gedichten werd ontworpen door Frits Stoepman gvn.

 

117 De oorspronkelijke publicaties verschenen naar de volgorde in deze bundel als volgt:

I. 1. zo zal ik dan worden in Vooruit 4 oktober 1971

2. vandaag bij je graf, lieve paps in Vooruit 29 september 1971

3. het brilletje van oma als ‘Oma's bril’ in Vooruit 3 januari 1972

II. eens, mijn geliefde in 04.051-POëZIEMARKT WETTEREN '71

III. op mijn lippen een bloem in 04.070-DEZE GEDICHTEN KOMEN NOOIT TERUG

IV. stilte, hier werkt een dichter in 03.77.**.**.4

V. bos bij nacht in 02.18-BOS BIJ NACHT

VI. de mummies in 03.79.02.**.1 Nieuw Vlaams Tijdschrift 32 (1979) 2

VII. wegstervende stad onder de titel ‘De prijsgegeven stad’ in 04.100-1 DOOR 3

[] de kleine eva uit de kromme bijlstraat in Tijd en Mens 5 (1954-1955) 21/22

oktober 1954 10-54

 

 

terug