Bibliografie > Vanaf de aanvang van de Boontjes


INLEIDING


“Op 18 november 1959 verschijnt in de linkerbovenhoek van de tweede pagina van het Gentse socialistische dagblad Vooruit in een door sierlijntjes uitgespaard hoekje een ruim vijfhonderd woorden tellende bijdrage van Boontje. Negentien jaar lang, tot 21 januari 1978, zal vrijwel zonder onderbreking dagelijks een ‘boontje’ worden afgedrukt [...]”

[Herwig Leus & Julien Weverbergh:] Voorwoord van de samenstellers. In: Boontjes 1959-1960. Houtekiet, Antwerpen, 1988

 

In tegenstelling tot wat Leus en Weverbergh poneren: Dit eerst verschenen ‘Boontje’ verschijnt niet alleen zonder enige aankondiging; ze maken nog deel uit van de rubriek ‘Links en rechts’ en worden eerst op 1 september 1961 (daarbinnen) ingekaderd. Het zal tot eind 1968 duren voordat sprake is van een ‘Boontje’ dat geheel op zichzelf staat. Niet ontbloot van belang lijkt bovendien het feit dat 125 van de 246 in de eerste negen maanden gepubliceerde ‘Boontjes’ in 1958 reeds deel uitgemaakt hebben van de rubriek ‘Boontjes reservaat’.

 

Gaandeweg verdwijnen na de het verkrijgen van z'n vaste hoekje in Vooruit, de andersoortige bijdragen. Ter bevordering van een goed overzicht worden in deze afdeling Boon's bijdragen in weekgroepjes gebundeld. Ze worden van elkaar gescheiden door het gebruik van een koppelteken [-] na de zaterdagse bijdrage(n).

De andersoortige bijdragen worden gemarkeerd door het gebruik van een witregel tussen deze en de ‘Boontjes’.

 

Evenals in het vorige onderdeel wordt de publicatieplaats niet meer gegeven. Dit geldt ook voor de serie “Fabriekstad Aalst”. Gecodeerd na de datumvermelding met FSA wordt de publicatieplaats Vlaams Weekblad Voor Allen, na de eerste notering niet meer herhaald.

Deze serie werd in het weekblad onzorgvuldig genummerd. Redactioneel wordt daarom cursief en tussen rechte haken, bijvoorbeeld [236], het juiste volgordenummer gegeven.

De ‘Memoires van Boontje’, vaak herschrijvingen van vroegere ‘Boontjes’ werden (onregelmatig) gepubliceerd in hetzelfde weekblad. Ook hier wordt, na de eerste vermelding, de publicatieplaats niet verder herhaald.

 

Codering

 

Na de datumcodering wordt een ‘Boontje’ aangegeven met de lettercombinatie .BTJ. De daarachter volgende lettercombinaties werden gebruikt om type, inhoud en (eventueel) andere publicatieplaatsen aan te geven.

 

Indeling in hoofdgroepen:

 

ADB Andere bijdrage in een andere periodiek

ADN Andersoortige bijdrage in Vooruit

BTJ Boontje

DWR De wereld rond

FSA Fabriekstad Aalst

MVB Memoires van Boontje - Vlaams Weekblad

TVK Uit: Te oud voor kamperen

ZNN Op zoek naar de nozems

 

Indeling in subgroepen

 

1. die waar Boon duidelijk een aantal ‘Boontjes’ als samenhangend bedoeld, b.v. als “feuilleton” of “roman”, of achteraf, onbedoeld, het er de aanschijn van heeft.

 

BBR Blauwbaardje in de ruimte

BBS Blauwbaardje (sprookje)

BDS Baron de Sadeleer

BJV Boontje vertelt

BVZ Belle van Zuylen

DMJ Droommeisje

EZV Eten op zijn Vlaams

FDB Film De Bom

GZB Geuzenboek

HJR Het jaar 1901

JDL Jan de Lichte - feuilleton

JDZ Het achterlijk jongetje uit herberg De Zwaan

KDD Kasteel Diepedijk

LPG Lady Peggy

LSJ Elsje

MBB Miss Blauwbaard

MBM Meneer Baron

MJT Memoires van een jongetje

MKF Manke Fiel

MKW Meneer Krawat

MSW Meesterwerk Christine Keeler/Jezebel

MVC Memoires van Christine [Keeler]

NWK Aanzet Nieuwe Onkruid

OVS Opvoeding met de sterren

PFK Petite Fleurke

PMP Pomponneke

RLT Madame Arlette

RTD Roman in tien delen

SRC Alessandra di Rudini Carlotti

SSH Sarah Churchill

STV Sprookje van de twee vissen

TNM Tijd en mens

UHK Uit een hotelkamertje

VLS Valerius de Saedeleer

ZLP Zondagsleven van Pomponneke

2. die (voornamelijk) Boon zelf tot onderwerp hebben

 

ATB Auto-avonturen

DRK Drank

DRM Dromen

EAH Eigen archief en bibliotheek

FMT Fenomenale Feminateek

FMV Feminateek (Verhalend)

GHG Geheugen

GVW Gebruik van werk

ITV Interview/Vragen

JHR Jeugdherinnering

LCO Lichamelijk ongemak

LPZ Literaire prijzen, ereblijken

MMR Memoires

PGV Persoonlijke gevoelens

PSN Pensioen

PWK Plastisch werk

RKN Roken

RTV Radio- en TV-medewerking

SLH (Gespeelde) sulligheid

SPK Spreker

SRJ Schrijvers, journalisten

TWT Te weinig tijd

UDG Uitnodiging

VGS Voortdurend gestoord worden

VVM Vreselijke vijand mol

WRK Werk op de krant

WRZ Over eigen werk

ZMH Zomaar een herinnering

 

3. die (voornamelijk) de familiale kring tot onderwerp hebben:

 

BDR Broer

DVD David. De cursiefjes die aan deze kleinzoon gewijd werden, werden gebundeld na diens vierde verjaardag. De cursiefjes die niet gebruikt werden voor Davids jonge dagen, dan wel daarna verschenen, worden achter de titel met o gemerkt.

FML Familieleven (algemeen)

GRV Grootvader

HHP Huishoudelijke perikelen

HSD Huisdieren

JNK Jeanneke

PNO Piano/orgel

SHD Schoondochter

SLJ (Kaart)spelletjes + petanken!

VDR Vader

WRT Werk in de tuin

ZNJ Zoon Jo

4. ‘Boontjes’ met een andere inhoud:

 

ASD Amsterdam

BKB Boekbespreking

BPD Bij Pieter Daens

CNL Carnaval

DHG Den Haag

DLT Dialect

ETF Eten

EXS Expositie

FLN Filmen

FVD Feest (van een ander)

GDC Gedicht

GKT Geschiedenis krant

GZD Aforismen, anecdotes, citaten en gezegden

HMR Humor

HNM Honest Arts Movement

HSR Historie, geschiedenis

IMR In memoriam

KGT Kleine gebeurtenis

KKR Kunstkroeg

KTK Kritiek

KWK Kunst en ‘kunst’

LDR Liederen (Volks)

LTR Over literatuur

LZB Brieven van lezers

MRL Moraliserend

MRT Misverstand

MVJ Meisjes van Jesses

OBK Oorlogsdagboek

OJL Over Jan de Lichte

PLT Politiek

PTM Protest tegen mechanisering

RCS Recensie

SFR Sfeertekening

SRG Astrologie, kaartleggen

TLK Taalkundig onderwerp

TNL Toneel

TVH Treinverhalen

UVR Uitgever

VKT Vakantie

VMK Verzoeken om kritiek

VML Vraag medewerking lezers

WNS Wens/groet

ZFT Zetfouten

ZMS Zomaar een stukje

Aanduiding andere, latere, publicatieplaats:

 

DGD Dag aan dag

DPV Dorp in Vlaanderen

MKJ Memoires van een kleine jongen

NMN 90 mensen

VJP Verscheurd jeugdportret

WNL Wat een leven

ZTB 16 Louis Paul Boon

 

Aantekening:

Achter de titels van ‘Boontjes’ komen eveneens op diverse plaatsen afkortingen voor. Deze hebben de volgende betekenis:

 

[BR 54.12.23]: Deze tekst of dit ‘Boontje’ werd eerder door een (korter) journalistiek stukje voorafgegaan, meestal in de rubriek Vier hoeken van de wereld. De publicatiedatum wordt gegeven en de eventuele eerder gebruikte titel.

[ThP 54.02.**]: Grote overeenkomst van dit ‘Boontje’ met een eerder in Thomsen's Post opgenomen artikel. De tekst werd aanmerkelijk ingekort en veelal krijgen optredende personen andere namen.

[H]: De inhoud van dit ‘Boontje’ werd eerder onder een andere titel, hier herschreven gepubliceerd.

[H 28.06.19]: Deze tekst of dit ‘Boontje’ verscheen eerder, veelal onder dezelfde titel. De inhoud werd nauwelijks gewijzigd. Opmerkelijk is dat het overgrote deel van de ‘Boontjes’ tot september 1960 gebaseerd is op een reeks van publicaties onder de rubriekstitel Boontjes reservaat in de eerste helft van 1958 in het Nederlandse dagblad Het Vrije Volk. Hier wordt de codering H vervangen door HVV.

terug