Bibliografie > In dienst van Vooruit


1955


55.01.**.1.HKH [3] Boontje. III. De “Stokken”

Thomsen's Post, 6 (1955) 1, januari, 13-14

 

55.01.**.2.GMK [4] B. Hulde aan Dior

Thomsen's Post, 6 (1955) 1, januari, 7-8

 

55.01.**.3.GMK [5] Boontje. Over Frans Kafka en Herman Uyttersprot

Thomsen's Post, 6 (1955) 1, januari, 15

 

55.01.01.1 § VOOR HET JAAR '55...

De schrijversalmanak

55.01.01.2.VHW [41] De kleine Zoo

55.01.04.1.VHW [42] Koopjes

55.01.05.1.VHW [43] Een ongelukje

55.01.06.1.VHW [44] Boefje

55.01.07.1.VHW [45] Technische problemen

55.01.08.1.VHW [46] O, die vrouwen

 

55.01.08.2 § NUTTIGE WENKEN

VOOR JONGE SCHRIJVERS

(Derde en laatste vervolg)

 

55.01.09.1.VHW [47] Het Hitlerkruis

55.01.11.1.VHW [48] Met de Bijbel

55.01.12.1.VHW [49] Reclame

55.01.13.1.VHW [50] Achter de tralies

55.01.14.1.VHW [51] Kunst in 't kort

 

55.01.15.1 § Commentaar op “korte commentaren”

VERDEDIGING VAN PODIUM

 

55.01.16.1.VHW [52] Vliegende tuigen

55.01.18.1.VHW [53] Een beetje te laat

55.01.19.1.VHW [54] Naar de laatste mode

55.01.20.1.VHW [55] De cijfers bewijzen het

 

55.01.22.1 De mooie phrasen

HET EINDE VAN DE ROMAN

 

55.01.22.2.VHW [56] In alle eenzaamheid

55.01.23.1.VHW [57] Rumoerige oudjes

55.01.25.1.VHW [58] Met een stuk in de kraag

55.01.26.1.VHW [59] De vijftienjarigen

55.01.27.1.VHW [60] Agenten

55.01.28.1.VHW [61] Gangsters

 

55.01.29.1 § En nog maar tijdschriften

CYANUUR EN HET CAHIER

 

55.01.29.2.VHW [62] Soldaten

55.01.30.1.VHW [63] Verhaaltjes uit het bed

 

55.02.**.1.GMK [6] B. Over de jongeren

Thomsen's Post, 6 (1955) 2, februari, 45-46

 

55.02.**.2.HKH [4] BOONTJE Betekenis der Harten

Thomsen's Post, 6 (1955) 2, februari, 43-44

 

55.02.01.1.VHW [64] De Bonte Trein

55.02.02.1.VHW [65] Kampioenen

55.02.03.1.VHW [66] Liefde en huwelijk

55.02.04.1.VHW [67] Zorgeloze mannen

 

55.02.05.1 § Georges van Acker en Joseph Versou

SOCIALISTISCH REALISME IN DE KUNST

55.02.05.2.VHW [68] Zijn wij ook zo?

55.02.06.1.VHW [69] Handelsgeest

55.02.08.1.VHW [70] Na de H-lijn

55.02.09.1.VHW [71] Dat is wat teveel!

55.02.10.1.VHW [72] Archeologische vondsten

55.02.11.1.VHW [73] Pas op... hij valt!

 

55.02.12.1 § HET SOCIALISTISCH REALISME IN DE U.S.S.R.

Klein pleidooi voor een vrije kunst

 

55.02.12.1.VHW [74] Het zilveren scherm

55.02.13.1.VHW [75] Als de goden lachen

55.02.17.1.VHW [76] Per Auto

55.02.18.1.VHW [77] Het slijk der aarde

 

55.02.19.1.RNS § NA “08.15 DE KAZERNE”

DE OORLOG...

Gezien door de Pruis Hans Hellmut Kirst

 

55.02.19.2.VHW [78] Rare dieven

55.02.20.1.VHW [79] Spektakels

 

55.02.20.2 [Redaktie] [DE GEHEIMEN DER KAARTLEGKUNST

Vanaf Dinsdag 22 Februari a.s. leest gij in “Vooruit” deze boeiende reportage van de hand van Boontje.

Het ontstaan van de wereld en de mens, zijn leven en zijn wedervaren. liggen samengevat in een gewoon stel speelkaarten.

Aan de hand van deze artikelenreeks zult ook gij “de kaart leren leggen”]

 

55.02.22.1.WWM [1] WAAR WIJSBEGEERTE, MENSENKENNIS EN ORAKELTAAL HAND IN HAND GAAN...

De geheimen der kaartlegkunst

OOK GIJ KUNT LEREN “DE KAART LEGGEN”!

I. De Tarok

[Deze serie werd anoniem gepubliceerd. Vanaf het derde artikel tot en met het voorlaatste staat op de plaats van ondertekening:

Copyright “VOORUIT”]

 

55.02.22.2.VHW [80] Het Huwelijk

55.02.23.1.VHW [81] Met muziek door 't leven

 

55.02.23.2.WWM [2] II. De Stokken

 

55.02.24.1.VHW [82] Mondaine Kroniek

 

55.02.24.2.WWM [3] III. De betekenis der Stokken

 

55.02.25.1.VHW [83] Smakelijk!

 

55.02.25.2.WWM [4] IV. De reis vervolgt

 

55.02.26.1.VHW [84] Onder Mannen

55.02.26.2.WWM [5] V. Betekenis der Harten

 

55.02.26.3 § NA DE MISLUKTE “PRIJS VAN DE LEZER”

Waarom geen “prijs voor het slechtste boek”?

 

55.02.27.1.WWM [6] VI. In het teken der liefde

 

55.02.28.1.WWM [7] VII. - Evolutie der bekers

 

55.03.**.1 LOUIS-PAUL BOON

MENUET

“menuet”, oorspronkelijke franse dans van langzame, afgemeten statige bewegingen in 3/4 maat

van dale's woordenboek

I. DE VRIESKELDERS

Nieuw Vlaams Tijdschrift, 9 (1955) 3, maart,

[225]-265

 

55.03.**.1.HKH [5] BOONTJE Het Geld

Thomsen's Post, 6 (1955) 3, maart, 71-72

 

55.03.**.2.DKV [1] L.P BOON DE 17 KAARTEN VAN HET VERLEDEN

I. HET KAARTENKASTEEL

Nieuwe manier om het geluk en de toekomst te voorspellen en te verspelen

de zeven schalen / de degen / de ruiter met de stok / de ruiter met de schaal / de vier stokken

De Vlaamse Gids, 39 (1955) 3, maart, 148-156

 

55.03.**.3.GMK [7] B. Over Jan Walravens

Thomsen's Post, 6 (1955) 3, maart, 73

 

55.03.01.1.WWM [8] VIII - Het geld

 

55.03.02.1.WWM [9] IX. - Het Rad der Fortuin

 

55.03.03.1.WWM [10] X. - Door het vuur en het zwaard

 

55.03.04.1.WWM [11] XI. - De manier waarop ge de kaarten leggen kunt

 

55.03.08.1.VHW [85] Omgekeerde wereld

55.03.09.1.VHW [86] Kleuters

55.03.10.1.VHW [87] De Ziekenzaal

55.03.11.1.VHW [88] Gevaarlijk goedje!

 

55.03.12.1 § KUNST ZONDER HOOFDLETTER

of de schrijver in zijn hemdsmouwen

 

55.03.12.2.VHW [89] Raar maar waar

55.03.13.1.VHW [90] De dwaze kant

55.03.15.1.VHW [91] In het Zwart

55.03.18.1.VHW [92] Dieren kijken ons aan

 

55.03.19.1 § Brief aan Elise

OVER HET “NAAM MAKEN”

55.03.19.2.VHW [93] Meisjes met zorgen

55.03.20.1.VHW [94] Met losse vijs

55.03.22.1.VHW [95] Op een eiland

55.03.23.1.VHW [96] Hoge Pieten

55.03.24.1.VHW [97] Rooskleurig

55.03.25.1.VHW [98] Met rare ideeën

 

55.03.26.1 § 2e brief aan Elise

OVER DE DRANG TOT HET SCHRIJVEN

 

55.03.26.2.VHW [99] Per Auto

55.03.27.1.VHW [100] Potten en Pannen

55.03.29.1.VHW [101] Met millioenen

55.03.30.1.VHW [102] Uitblinkers

55.03.31.1.VHW [103] Als men getrouwd is

 

55.04.**.1.HKH [6] Boontje Door het vuur en het zwaard

Thomsen's Post, 6 (1955) 4, april, 94-95

 

55.04.**.2.GMK [8] B. OVER SNOBS

Thomsen's Post, 6 (1955) 4, april, 96

 

55.04.**.3 LOUIS-PAUL BOON

MENUET

“menuet”, oorspronkelijke franse dans van langzame, afgemeten statige bewegingen in 3/4 maat

van dale's woordenboek

 

II. MIJN PLANEET

III. HET EILAND

Nieuw Vlaams Tijdschrift, 9 (1955) 4, april,

[337]-392

 

55.04.**.4.DKV [2] L.P. BOON DE 17 KAARTEN VAN HET VERLEDEN

(Vervolg)

de twee schalen / de schaal / de drie schalen / de vijf schalen / de negen stokken / de zes schalen

De Vlaamse Gids, 39 (1955) 4, april, 245-254

 

55.04.01.1.VHW [104] Vrouwenafdeling

 

55.04.02.1 § Gust Gils en Prosper De Smet

AAN GENE EN AAN GINDSE ZIJDE

 

55.04.02.2.VHW [105] In uniform

55.04.03.1.VHW [106] Geen geluk!

55.04.05.1.VHW [107] De gravin gaat barrevoets

55.04.06.1.VHW [108] Om bij omver te vallen

55.04.07.1.VHW [109] De technische kant

55.04.08.1.VHW [110] Verliefde mannen

 

55.04.09.1 § “Ik wil op schrift brengen wat ieder weet

maar niemand schrijft...”

Salut en merci ZEGT WALSCHAP

55.04.09.2.VHW [111] Het laatste stukje

55.04.10.1.VHW [112] Met wat mensenkennis

55.04.12.1.VHW [113] Jonge grashalmen

55.04.14.1.VHW [114] Liefde en zorgen

55.04.15.1.VHW [115] Een klein geschenk

 

55.04.16.1 § De getormenteerde Kafka...

“Brief aan vader”

 

55.04.16.2.VHW [116] Gevaarlijke mannen

55.04.17.1.VHW [117] Als het lente is

55.04.19.1.VHW [118] Folies Bergère

55.04.20.1.VHW [119] Op reis

55.04.21.1.VHW [120] Aan de lichte kant

55.04.22.1.VHW [121] Ge moet maar durven!

 

55.04.23.1 § “LA PARISIENNE”

Dingen die bij ons niet gebeuren

 

55.04.23.2.VHW [122] Bij vergissing

55.04.24.1.VHW [123] Tussen magie en machines

55.04.26.1.VHW [124] Aan de terminus

55.04.28.1.VHW [125] Homo Sapiens

55.04.29.1.VHW [126] Moralisten

 

55.04.30.1 § Een typische “Remy C”...

Ebbe en vloed

 

55.04.30.2.VHW [127] Met en zonder millioenen

 

55.05.**.1.HKH [7] Boontje. Het Aas

Thomsen's Post, 6 (1955) 5, mei, 117-188

 

55.05.**.2.GMK [9] B. Schrijf zelf uw boek!

Thomsen's Post, 6 (1955) 5, mei, 119-120

 

55.05.**.3.DKV [3] L.P. BOON DE 17 KAARTEN VAN HET VERLEDEN

(Slot)

de acht stokken / de acht zwaarden / de vijf zwaarden / de knecht van de Paus / de Schele / de Lazarone

De Vlaamse Gids, 39 (1955) 5, mei, 307-316

 

55.05.01.1.VHW [128] Lijn 55

55.05.04.1.VHW [129] De liefde in blind

55.05.05.1.VHW [130] Dat is Parijs

55.05.06.1.VHW [131] Met temperament

 

55.05.07.1 § Dingen die bij ons niet gebeuren

VERVOLG EN (HOPELIJK) SLOT

 

55.05.07.2.VHW [132] Kleine ongelukken

55.05.08.1.VHW [133] Moderne tijden

55.05.10.1.VHW [134] Vermakelijkheden

55.05.11.1.VHW [135] Met de handen uit de zakken

55.05.12.1.VHW [136] Als men het oneens is

55.05.14.1 § EN NOG MAAR JONGEREN-TIJDSCHRIFTEN

Gard-Sivik

 

55.05.14.2.VHW [137] Automaten

55.05.15.1.VHW [138] Natuurvrienden

55.05.17.1.VHW [139] Vrouwenzorgen

55.05.18.1.VHW [140] Als men de broek draagt

55.05.19.1.VHW [141] Tegenstellingen

 

55.05.21.1 § Verkeerde opvattingen

TRIOMF VAN HET KORT VERHAAL

 

55.05.21.2.VHW [142] Schijn en werkelijkheid

55.05.22.1.VHW [143] Wij en onze dromen

 

55.05.22.2.KVG [1] DE BOMMENMAKER VAN NEW YORK

EEN KORT VERHAAL...

maar dat echt gebeurde

[Onder de aanduiding “Een kort verhaal... maar dat echt gebeurde” verscheen een reeks vertellingen. Deze worden verder aangegeven door de vermelding van KVG achter de codering]

 

55.05.24.1.VHW [144] Tussen hamer en aambeeld

55.05.26.1.VHW [145] Klein verlangen

55.05.27.1.VHW [146] In het teken van Venus

55.05.28.1.VHW [147] Beter laat dan nooit

55.05.29.1.VHW [148] Het eiland

 

55.05.29.2.KVG [2] SABRINA EN DE TELEVISIE

EEN KORT VERHAAL...

maar dat echt gebeurde

 

55.05.31.1.VHW [149] Tegen de goesting

 

55.06.**.1.GMK [10] B. II. Schrijf zelf uw boek

Thomsen's Post, 6 (1955) 6, juni, 142

 

55.06.**.2 LOUIS-PAUL BOON

VERBIJSTERENDE WERELD [HL]

I De rubbertapper / II Aangenaam, mijn naam is konijn / III Het huis te Harlem / IV Joconde

Maatstaf, 3 (1955) 2, juni, 139-152

 

55.06.**.2.HKH [8] Boontje. DE TWEE

Thomsen's Post, 6 (1955) 6, uni, 140-141

 

55.06.02.1.VHW [150] Wie vergist zich nooit?

55.06.03.1.VHW [151] Mannen met geld

 

55.06.04.1 § Een prachtnummer van “Het Cahier”

TAM-TAMS ROND VAN GOGH

55.06.04.2.VHW [152] Koninginnetjes

55.06.11.1.VHW [153] Als men op zijn kop staat

55.06.12.1.VHW [154] Fantastische werkelijkheid

 

55.06.12.2.KVG [3] De madonna van het Schwarzwald

 

55.06.14.1.VHW [155] Relativiteit der dingen

55.06.15.1.VHW [156] Vergissingen

55.06.16.1.VHW [157] Vooruitgang

55.06.17.1.VHW [158] In oppositie

 

55.06.18.1 § Als de schrijver het zelf over zijn boek heeft...

GESPREK MET DE UITGEVER

 

55.06.18.2.VHW [159] Bezetting der puriteinen

55.06.19.1.VHW [160] Te water en te lucht

 

55.06.19.2.KVG [4] Madame Laulhe en haar schilderijen

 

55.06.21.1.VHW [161] Voor de liefhebbers

55.06.22.1.VHW [162] Terugkeer

55.06.23.1.VHW [163] Vreemde liefden

55.06.24.1.VHW [164] Even uitkijken

 

55.06.25.1 § Een plechtigheid bij Van Bruaene ALS DICHTERS TROUWEN

 

55.06.25.2.VHW [165] Verhuizen

55.06.26.1.VHW [166] Studies

 

55.06.26.2.KVG [5] Meneer Thibault en de slaapziekte

 

55.06.28.1.VHW [167] Vervalsing

55.06.29.1.VHW [168] Grensgevallen

 

55.06.30.1.VHW [169] In plastic

 

55.07.**.1.GMK [11] B. NUTTIGE WENKEN

VOOR JONGE SCHRIJVERS

Thomsen's Post, 6 (1955) 7, juli, 157-158

 

55.07.**.2.HKH [9] Boontje. DRIE EN VIER

Thomsen's Post, 6 (1955) 7, juli, 155-156

 

55.07.**.3 LOUIS-PAUL BOON

VERBIJSTERENDE WERELD [HL]

V Drie knapen / VI Donkere kamer / VII Bittere rijst / VIII Terwijl Rome brandt / IX Harry Kendal Thaw

Maatstaf, 3 (1955) 3, juli, 555-571

 

55.07.01.1.VHW [170] Predikers in de woestijn

 

55.07.02.1 De tam-tams roffelen voort...

VAN GOGH AAN DE TAFELRONDE

55.07.02.2.VHW [171] 't Kan verkeren

 

55.07.03.1.KVG [6] RENOIR en de French Cancan

 

55.07.05.1.VHW [172] Het staat in de sterren

 

55.07.05.2.TWW [1] BOONTJE De Toer van de wijn en

de wijnkelders van Frankrijk

Loflied van de wijn

[Deze artikelenreeks wordt verder aangeduid met TWW, toegevoegd aan de codering]

 

55.07.06.1.TWW [2] BOONTJE Een beetje geschiedenis

 

55.07.07.1.TWW [3] BOONTJE Een geschiedenisboek met wijnvlekken

 

55.07.08.1.TWW [4] BOONTJE De “confreries”

 

55.07.09.1.TWW [5] BOONTJE De champagne

55.07.11.1.TWW [6] BOONTJE Bij de tweede fles champagne

55.07.12.1.TWW [7] BOONTJE Onze laatste fles champagne

 

55.07.13.1.TWW [8] BOONTJE In de Elzas

 

55.07.14.1.TWW [9] BOONTJE Elzasserwijn voor Amerika

 

55.07.15.1.TWW [10] BOONTJE Bij de hertogen van Bourgondië...

en andere felle wijndrinkers

 

55.07.16.1.TWW [11] BOONTJE Een Breugheliaans feest bij de “Chevaliers du

Tastevin”

 

55.07.16.2.RNS § DE TRILOGIE DER HITLER-SOLDATEN

08.15 “Het einde”

 

55.07.18.1.TWW [12] BOONTJE Opgesloten in de cellen

van een oude vesting

 

55.07.19.1.TWW [13] BOONTJE In de Jura... waar men geen twee glazen

tegelijk drinkt

 

55.07.20.1.TWW [14] BOONTJE In de Rhône-vallei

 

55.07.21.1.TWW [15] BOONTJE In de schaduw van het paleis te Avignon

 

55.07.22.1.TWW [16] BOONTJE Wijn uit Savoie

 

55.07.23.1.RNS § ALS MEN KINDEREN WREEDHEDEN

OPDIST...

De sprookjes van Grimm

 

55.07.23.2.TWW [17] BOONTJE Var, het Zuiden van Frankrijk

 

55.07.25.1.TWW [18] BOONTJE De ‘meester-proevers’ uit Languedoc

55.07.26.1.TWW [19] BOONTJE Zoet als honing... de “vins doux naturels”

 

55.07.27.1.TWW [20] BOONTJE Naar Pau waar de schim van Hendrik IV

nog steeds rondwaart

 

55.07.28.1.TWW [21] BOONTJE Rustdag te Bearn

 

55.07.29.1.TWW [22] BOONTJE Wijnen uit Bordeaux

 

55.07.30.1.TWW [23] BOONTJE Enkele wijnen uit Bordeaux

 

55.08.**.1.GMK [12] B. NUTTIGE WENKEN

VOOR JONGE SCHRIJVERS (II)

Thomsen's Post, 6 (1955) 8, augustus, 182-183

 

55.08.**.2.HKH [10] Boontje EN NU DE VIJF!

Thomsen's Post, 6 (1955) 8, augustus, 179-180

 

55.08.01.1.TWW [24] BOONTJE Een ietwat straffere wijn...

cognac en armagnac

 

55.08.02.1.TWW [25] BOONTJE Anjou en Saumure... de wijnen die “verleiden”

 

55.08.03.1.TWW [26] BOONTJE Muscadet en Touraine

 

55.08.04.1.TWW [27] BOONTJE Jasnieres, Berry en een verrassing

 

55.08.05.1.TWW [28] BOONTJE Lof van het glas

 

55.08.06.1.TWW [29] BOONTJE Het ontstaan van onze glasnijverheid

 

55.08.10.1.VHW [173] Met verlof

55.08.11.1.VHW [174] Standbeelden

55.08.12.1.VHW [175] Nachtvlinders

 

55.08.13.1 § VOOR WIE OM EEN ONDERWERP VERLEGEN ZIT

Vrouwen van Rome

 

55.08.13.2.VHW [176] Sans-Souci

55.08.14.1.VHW [177] Het monster van Loch-Ness

 

55.08.14.2.KVG [7] Wittebroodsweken

 

55.08.18.1.VHW [178] Beroemde mannen

 

55.08.19.1.VFL [1] [[]] Achter de schermen... van het zilveren scherm

HOU DE DIEF!

[Dit is de feitelijke start van de rubriek

VERTRAAGDE FILM, zoals de kop vanaf de tweede aflevering zal luiden]

[Deze rubriek wordt verder, na de codering, aangegeven als VFL en genummerd]

55.08.20.1 § Als Hollandse leraars een bezoek brengen...

MINNE EN BURSSENS ONTMOETEN

ELKAAR

 

55.08.20.2.VHW [179] Voor de rechter

55.08.21.1.VHW [180] Een beetje wetenschap

 

55.08.21.2.KVG [8] DE VRIJSPRAAK

 

55.08.23.1.VHW [181] Malle gevallen

55.08.24.1.VHW [182] In badkostuum

55.08.25.1.VHW [183] Opruiming

 

55.08.26.1.VFL [2] L.B. Carmen Miranda

55.08.27.1 § DE MODEKRONIEK EN HET “GEESTESLEVEN”

Hulde aan Dior [H 55.01.**]

 

55.08.27.2.VHW [184] Het dierenrijk

55.08.28.1.VHW [185] Amerikanen

 

55.08.28.2.KVG [9] De Blinde en het Ei

 

55.08.30.1.VHW [186] Verlofmaand

55.08.31.1.VHW [187] Op de loop_

 

55.09.**.1.HKH [11] ZEVEN

Thomsen's Post, 6 (1955) 9, september, 208-209

 

55.09.**.2.GMK [13] B. Als dichters trouwen [H]

Thomsen's Post, 6 (1955) 9, september, 210-211

 

55.09.01.1.VHW [188] Albion

 

55.09.02.1.VFL [3] Lady Chatterley

 

55.09.03.1.VHW [189] Druk op de knop

 

55.09.03.2 § PRO EN CONTRA VAN HET DAGBOEK

 

55.09.04.1.VHW [190] Het spelletje / O, maar dat is teveel! / Op de

schenkbank / Doofstomme vloeker / Loop naar de duivel! / Verloren tanden / Vermageringskuur / Vrolijke operatie

 

55.09.04.2.KVG [10] Bloemen voor Spiridoula

 

55.09.06.1.VHW [191] Schedels / Wreek u met bloemen / Amerikaanse humor / Het keurslijf / Gedachtendieven / De slaap der rechtvaardigen / Hoe word ik rijk?

 

55.09.08.1.VHW [192] Profeet / Ook averecht kan recht zijn / Stormachtige vrouwen / Misdadige jeugd / Wij zijn gelukkig! / Het spook / De schat van Pancho Villa

55.09.09.1.VHW [193] Fatma / Stenen tijdperk / Het eeuwige vrouw / De

verloren vrouw / De rammeling / De benzinetank /

22 man en een kooktoestel

 

55.09.09.2.VFL [4] Het Halssnoer

 

55.09.10.1.VHW [194] Ontsnapping / Appolo 55 [sic] / Rouge baiser / Dikke koningin / Bandietenhistorie / Papieren vliegers / Nog niet genoeg lawaai / Holbewoners / De volmaakte auto

 

55.09.10.2 § Het tweede nummer van “Gard-sivik”...

Antwoord op een brief

55.09.11.1.VHW [195] De buurvrouw / De collectie / Hij is de dood beu / Vreemde ananas / De geleerde / Slotenmakers / Het bruidskleed / Vliegeniers / Het serpent

 

55.09.11.2.KVG [11] VERZEN VAN GLORIA

 

55.09.13.1.VHW [196] Het ontslag / Rond de wereld / Verloren voorwerpen / De geoloog / Belastingen / Striptease / Striptease II / Nog de jamboree / Het tweede Loch Ness

 

55.09.14.1.VHW [197] De heiland / Oei, wat een zwarte foto! / De bekeerde gangster / Charlot en Christus / Italiaanse Don Camillo / Verboden pin-up / Jonge-meisjesdromen

 

55.09.15.1.VHW [198] Geliefde vrijheid / Hallo, is het met de duiker? / Waarom nog leren zwemmen? / Soda... zonder whisky / Een voorbeeldig man / Spookdollars / Hoe laat hebt ge het? / Salut en merci

 

55.09.16.1.VFL [5] Gina zingt

 

55.09.17.1.VHW [199] Oud vuil / Parijs... 80 jaar geleden / Vuilnisbak-krabbers / Bij moeder thuis / De wachter bij de schat / Het gestolen huis / In het teken der negen / De levensverzekering / De voorspelling

 

55.09.17.2.RNS § Naar aanleiding van een bundel novellen...

Hinderpalen bij het “Boekbespreken”

 

55.09.18.1.VHW [200] Schone schijn / Verboden lectuur / Met de hulp van Bouddha / Een kostbare bruidegom / De vrouw uwer dromen / De held / De gevaren van de stiel / Een kus van 500 volt / Terug naar de bron

 

55.09.18.2.KVG [12] MISS MULAT

het kort verhaal... dat echt gebeurde

 

55.09.20.1.VHW [201] De vergissing / Voor de lekkerbekken! / Wat, ben ik bedronken? / De private koolmijn / De winkeljuffrouw / De offervaardigheid beloond... / Mijn dozijn vrouwen

55.09.22.1.VHW [202] Gesproken dagblad / Boem!... / Uit eerste bron / Honden op Anacapri / Vrouwentong / Ulster is niet te koop / Een langdurig bad

 

55.09.23.1.VHW [203] Censuur / De grote kuis / Waar woon ik? / Hebt ge reeds uw reiskaartje? / De rioolhond / De marine en de keuken

 

55.09.23.2.VFL [6] L.B. Nana en Nana

 

55.09.24.1 § HERMAN TEIRLINCK

VOOR DE TELEVISIE

 

55.09.25.1.VHW [204] Het huwelijk / Voetganger, opgelet! / De gouden valken / De club der honderd / Vorst en herbergier / De geschiedenis herhaalt zich / In het krijt

staan...

 

55.09.25.2.KVG [13] Een ster werd geboren

 

55.09.27.1.VHW [205] Het beleefde jongetje / Met en zonder uniform / John de Zwijger / Als men ‘Yes’ wil zeggen / De ongelovige Christ / Schapengehakt / Café-geschiedenis

 

55.09.29.1.VHW [206] Solde[n] / Schoonheidsmasker / Grootmoeder en de base-ball / Verzamelaar van groentenkarren / Levensruimte voor Elisabeth / De dronken wisselwachter / Geschiedenis met een staartje / De scooter en de varkens

 

55.09.30.1.VHW [207] Gezichtsbedrog / Ingeblikte zangeres / Radicale remedie / De vermoorde vriendin / Vlug en veilig / Geld heeft geen reuk / Werk toch wat minder / Haar en baard

 

55.09.30.2.VFL [7] (L.B.) Vrouwen van deze wereld

MARTINE / GINA

 

55.10.**.1.GMK [14] B. De prijs voor... het slechtste boek

Thomsen's Post, 6 (1955) 10, oktober, 230-231

 

55.10.**.2.HKH [12] Boontje HET RAD VAN AVONTUUR

Thomsen's Post, 6 (1955) 10, oktober, 227-229

 

55.10.01.1.VHW [208] Vendetta / De judaskus / Eerste liefde / De schone schijn / De vergissing / Onheilspel[l]ende naam / Bomen op de weg

 

55.10.01.2 § DE CENSUUR SLAAT TOE...

Boeken op de brandstapel

55.10.02.1.VHW [209] De voetbal / Waar staat mijn hoofd? / Beleefde

zwaantjes / Veel te dik voor mij! / De rekenkundige

/ De man van Terneuzen / Onmogelijke tweeling /

Verdronken in een drinkbakje

 

55.10.02.2.KVG [14] De dood van Grace Archer

 

55.10.05.1.VHW [210] De minnaars / Stierenhistorie / Ik verlang geen telefoon! / Het schip dat nooit vaart / Russische soep / De man die uit de lucht viel / Wij spelen niet meer mee

 

55.10.06.1.VHW [211] Een sekuur man / Cha cha cha / Zoek de tokoloshi / Tomatensaus / Een lijnvissers-verhaal / Geen worst voor fraulein / Mijn vriend de milliardair

 

55.10.07.1.VFL [8] Anita Ekberg

 

55.10.08.1.VHW [212] Auto-stop / Pas op, hij bijt / Het verloren diploma / Geen waakhond nodig / Werp geen parels... voor de kiekens / Geef mij maar een pilske / Wie heeft de vlooien gestolen?

 

55.10.08.2 § “Picasso verraden door Vallauris”...

Kunst van potten- en grappenbakkers

 

55.10.09.1.VHW [213] New-look / Wiens hoed is dit? / Raak niet aan het geld! / Geen slecht nieuws vandaag... / De beklimming van de Big-Ben / Macabere vergissing

 

55.10.09.2.KVG [15] Verdwenen koningin

 

55.10.11.1.VHW [214] De laatste nazi / Hallo, is het met 00007? / Paspoort met tanden / Een hond in de uitstalling / Bedrieger bedrogen / De allerlaatste / Liefde en lichtreclamen

 

55.10.12.1.VHW [215] Torero / Geef mij ook maar een stukje / Het kostuum van de modekoning / Zoals kat en hond... / De bloeiende meidoorn / Men vraagt een meid / Het lelijke kleine eendje / Het huis der toekomst

 

55.10.14.1.VHW [216] De erfenis / De bordenbreekster / Als het geld regent / Belasting volgens de gaten in uw broek / Het meestbetaalde pakje sigaretten / De fietsendief / De schone slaapster

 

55.10.14.2.VFL [9] Michèle Morgan in Marie-Antoinette

 

55.10.15.1.VHW [217] Aanval op de trein / Kijk naar... de schoenen! / Van toeval gesproken... / De gevaren van het dik-worden / Een vreemde bemanning / Een verwarde geest / De politie-taxi

55.10.15.2 § Proefbladzijde voor een

LITTERAIR DAGBOEK

 

55.10.16.1.VHW [218] De schone en het beest / Terug naar de kruiwagen / De gebroken hostie / Het rekord in... doodsgevaar / Schilderachtige verkiezingen / Een opstopping van belang / Een vrouw wil pastoor worden

 

55.10.16.2.KVG [16] “Het meisje met de ontblote schouders”

 

55.10.18.1.VHW [219] Marilyns in spons / De grap met de autoscooter / Op vlinderjacht / Ark van Noë te huur / Hoe laat is het? / De gevangen cipier / Vliegend café / Geen stierengevechten in Israël

 

55.10.19.1.VHW [220] Kinderspelen / Mensen op de maan / Y [= I] like the Ike... taart / Ene die niet graag bij de doden is / 16.000 kaartjes teveel / De nodige bedenktijd

 

55.10.20.1.VHW [221] Ontkennend antwoord / De rivale van Gina / Een moedig vrouwtje / Onbekende meester / Handen op, of ik schiet / De boete van grootmoeder / De schone slaapster

 

55.10.21.1.VFL [10] De weerwraak van Sophia Loren

 

55.10.22.1.VHW [222] Buikendans / Harlekijn in de mode / Een geheim wapen / Als verliefden vechten / Geen bekeerde zondaressen meer / Dat verfoeilijke geld! / Een ernstige kwestie / De verstrooide dief

 

55.10.22.2 § KLEIN SALUUTSCHOT...

Raymond Brulez terug

 

55.10.23.1.VHW [223] Grace Archer / Strip-tease met Bach / De non was een dief / Het schoonheids-instituut / Een mop als geneesmiddel / Het kanaal over / Een nuttig tijdverdrijf

 

55.10.23.2.KVG [17] Mevrouw Fath in de storm

 

55.10.25.1.VHW [224] Jazz / Geschiedenis die zich herhaalt / Voor vermoeide zakenlui / Men heeft de pyramiden verkocht / Een kwestie van nationaliteit / Nog een liefje van kolonel Townsend! / Een ongeluk komt nooit alleen / Een beklagenswaardige vrouw

 

55.10.26.1.VHW [225] De scheve toren / Rijden is plezant / Toon mij uw handpalm! / De brandende toeschouwer / Als men smokkelen moet... / Grootgrondbezitters / Zweden blijft... links! / Als de bijen u steken

55.10.26.2.VSP LOUIS PAUL BOON

Miss Mulat ging op de vlucht

Het Vrije Volk, 26 oktober [H 55.09.18]

Vrij spel [VSP] was een rubriek in deze krant waarvoor vele Nederlandstalige auteurs beurtelings een column schreven.

 

55.10.28.1.VHW [226] Schrijfmachine / Als het oosten tot ons komt / De grot der mirakelen / Lisette is terug... maar

broodmager / De godin der vruchtbaarheid / De opstand der Corsicanen / Zaten wij maar in de gevangenis!

 

55.10.28.2.VFL [11] Disneyland

 

55.10.29.1.RNS Onze rumoerige jongeren...

Antenneke zes

 

55.10.30.1.VHW [227] In de maneschijn / Belgische dikke-koppen / Kleren maken de man / Valse ‘valse borsten’ / Al zittend op een koord / Een kussen van 6000 baarden / Dag zonder verkeersprobleem

 

55.10.30.2.KVG [18] Phantom Lady

 

55.11.**.1.GMK [15] B. KUNST ZONDER HOOFDLETTER

Thomsen's Post, 6 (1955) 11, november, 254-255

 

55.11.**.2.HKH [13] Boontje. De “prentjes” komen!

Thomsen's Post, 6 (1955) 11, november, 251-253

 

55.11.01.1.VHW [228] Sauve-qui-peut / In alle objectiviteit... / Een gewonnen weddenschap / Gezellige kleerkast / Woorden... en feiten / Het brandt! Het brandt! (nogmaals) / Straffe adem

 

55.11.03.1.VHW [229] De blinde fortuin / Het kusboek / Moderne Blauwbaard / Ministerie van astrologie / Onheilspellende 13 / De dronken chauffeur / Een auto in zigzaglijn / De zoveelste

 

55.11.04.1.VHW [230] De optocht / Bij ons, in Venezuela... / De fondamentalist / Whisky en verdovende middelen / Strip-tease op de brandladder / Het geluk vliegt...

 

55.11.04.2.VFL [12] Gabriëlla Palotta

 

55.11.05.1.VHW [231] De auto / Twee maten en... twee gezichten /

Winst-gevende honger / Een pastoor die op de hoogte is! / Een reus in de dop / Revolverschoten te Rabat

55.11.05.2.RNS § ALFRED KOSSMANN, een jong Hollands

schrijver... IN EEN WERELD VAN

LINKSHANDIGEN

 

55.11.06.1.VHW [232] De sterren zeggen... / De geketende / De staking der miljonairs / Na de aardbeving... / Is zij nu ja of neen... achtenswaardig? / Losgebroken palingen / De vakvereniging der... priesters / Liever in de gevangenis! / Beloning met vertraging

 

55.11.06.2.KVG [19] Nancy Berg gaat slapen

 

55.11.09.1.VHW [233] De schonen en het beest / De republiek der kinderen / De oorlog der bakkers / Ik wil een ei met twee dooiers / Om zich de tong te breken / Gelukkige kaalkoppen! / De gevaren van het roken / De coureur en de eksters

 

55.11.10.1.VHW [234] De weg der techniek / Bloed en bodem / Belovende jeugd / Gemechaniseerde doodgravers / Gezellig huishouden / Rood... maar niet op de lippen / Wij willen onze doden terug!

 

55.11.11.1.VFL [13] Brigitta[sic] Bardot

 

55.11.13.1.VHW [235] Repetitie / Per briefwisseling / Droef belastinggeld / Door de vloer gezakt / Oneerlijke wedstrijd / Zo rijk als Croesus / Losse geruchten

 

55.11.13.2.KVG [20] De schone ogen van Sofronia

 

55.11.15.1.VHW [236] Jeugd van heden / Medusahoofd / 36 dollar... / De eerlijke dief / Een brave jongen / De ene Tarzan en de andere... / Gratis bediening / Een ‘gemiddelde’ dag

 

55.11.16.1.VHW [237] Helena van Troje / De akkordeomonika / Waar blijft de discipline? / Smokkelaars in uniform / Benarde situatie / De goede tips / Vliegende zetel ...

 

55.11.17.1.VHW [238] Koploper / Mandarijn made in USA / Geld en liefdadigheid / Het goede middel / Het goede middel (II) / Verboden te stationeren / Als walvissen zich zelfmoorden / Een ongevierd rekord

 

55.11.17.2.VSP LOUIS PAUL BOON

Nieuw gelaat ter compensatie

Het Vrije Volk, 17 november

 

55.11.18.1.VHW [239] De twee broers / Ben Youssef en de ballons / De gespleten ziel / Het griep-spook / Het sprookje van de waterbult / Speciale wagon / Gevonden voorwerpen

55.11.18.2.VFL [14] Sabrina wordt filmster!

 

55.11.19.1.RNS § “HET SOCIALISTISCH-REALISME”

(Een vervolg met acht maand vertraging)

Geen kunst meer op bevel!

 

55.11.20.1.VHW [240] De schaduw van Bouddha / De grote tovenaar / Een slag in het water / Leve prins karnaval! / Het kermisnummer / Een kusje ter bedanking / Vakantie voor moordenaars / Ruzie in het straatje

 

55.11.20.2.KVG [21] Duizend en één nacht

 

55.11.22.1.VHW [241] “De ware jungle” / De wilde kat / En de contra-spionage dan? / De vergissing / De Emmaüs-gangers / De terugkerende generaal / Straf op myxomatose!

 

55.11.23.1.VHW [242] De val / Terug in de heimat / Geen geluk voor de mess / Aangename vergissing / De aanhouding / De goede herder

 

55.11.24.1.VHW [243] De onderwereld / Het masker / De ware godsdienst / Centrale verwarming / Het moderne Japan / Bezit ge reeds maanland?

 

55.11.25.1.VFL [15] Een trust stort in elkaar

 

55.11.26.1.RNS § EEN DIK BOEK EN EEN MAGERE TROOST

Oogst van Galina Nikolajewa

 

55.11.26.2.VHW [244] De processie / “Porgy and Bess” / Het decolleté / Met getrokken mes / Dansen wordt goed betaald / Jagersbedrog / Men moet er aan denken

 

55.11.27.1.VHW [245] Het nieuwe weefsel / Leve de Catherinetjes! / Systeem D / Een ernstiger kwestie / Daar haar matras gevallen / Dat is geen cinema meer! / De stamp van de (muil)ezel

 

55.11.27.2.KVG [22] Samia Gamal en de Buikdans

 

55.11.29.1.VHW [246] De leider / Bedevaart in een doodkist / Verboden spelen / Het gat in de straat / Een vurige supporter

 

55.11.30.1.VHW [247] Melkindustrie / De wasvrouwtjes uit Portugal / De vliegmachine en de varkens / De trein en de mieren / De arbiter moet hangen / Op het nippertje / De onkuise rechter

 

55.12.**.1.GMK [16] B. HERMAN TEIRLINCK VOOR DE TELEVISIE [H 55.09.24]

Thomsen's Post, 6 (1955) 12, december, 289-290

55.12.**.2.TVT BOONTJE De tuin van Tolfpoets [HL]

I. De Weide / 2. Kleine vergissing / 3. De Zogezegde villa / 4. Seppe den Beer / 5. Der stilte en de Mol / 6. De laatste van hun tijd / 7. De Kerstboom / 8. Bij natte sneeuw / 9. Het Lijsternest / 10. De dode vogel

Vandaag [III], Nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers bijeengebracht door Jaap Romijn, 57-59

 

55.12.**.3.DLP [1] Boontje. DE BENDE VAN JAN DE LICHTE

Thomsen's Post, 6 (1955) 12, december, 276-277

[Rubriektitel getekend naast een illustratie: Galgenveld. De titel werd diapositief uitgespaard]

[De rubriektitel wordt niet herhaald, maar als DLP aan de codering toegevoegd]

 

55.12.01.1.VHW [248] Wereldreiziger / Ik wil ook een haan! / Excelsior! / 38 jaar en 19 kinderen / Eerst wat thee zetten! / Een zwaarwegende boyscout / Trombone en sex-appeal / Zijn laatste woord

 

55.12.02.1.VFL [16] Yokotani

 

55.12.03.1.VHW [249] De test / De prijs ‘Suzanne Bianchetti’ / Met de auto naam bed / Spreeuwen-alarm / De premie / Het lijk achter de haag / Maaniak

 

55.12.03.2 § LITERAIR DAGBOEK

Waar kan ik mij een kanon kopen?

 

55.12.04.1.VHW [250] Slaapzaal / De sultan en zijn harem / Een slag voor Dodge / Oog om oog / Waar is de bom? / Zeg het met bloemen / Goe voor de dienst!

 

55.12.04.2.KVG [23] De Bar “Whisky à Gogo”

 

55.12.06.1.VHW [251] Het oordeel / De zoveelste / Kerk en gevangenis / Oud ijzer / De noodrem / De slaap der rechtvaardigen / Het opgemaakte bed

 

55.12.07.1.VHW [252] Biblioteek / De maskers van Arnheim / Western / Een geleerde vis / Ook een grap... / De kleinste postman / Het raam van de juwelier

 

55.12.08.1.VHW [253] Het merkteken / Duivelskunstenaar / Vliegende do-kumenten / Beleefdheid boven alles / Verjaring der misdaad / Hoe is het mogelijk? / Een flauwe grap

 

55.12.09.1.VHW [254] De demonstratie / Gelegenheidskleren / Ontmoedigend... / De goede leraar / Rijden zonder handen / Niet groot genoeg / De zang der sterren / Als ge een Japanner ontmoet...

 

55.12.09.2.VFL [17] Koninginnen

55.12.10.1.RNS § VERZAMELDE MINNE-GEDICHTEN

 

55.12.10.2.VHW [255] Plagiaat / Tegen de kou / Intrede der rechters / Het nieuwe orgel / Verboden op de spoorweg te lopen / Hou de dief! / Dank zij de mollen...

 

55.12.11.1.VHW [256] Fabrieksprijs / De koningin der Sovjets / De brave leeuw / Sexuele opvoeding / Vaderlandse paraplu's / Beurswaarde / Het komt op de eigenaardigheid aan

 

55.12.11.2.KVG [24] Schandaal te Rome

 

55.12.13.1.VHW [257] Het album / Het scooterkostuum / De boksende dame / Het kleine geschenk / De kinderwagen / Karamellenwedstrijd / Haarhandel

 

55.12.15.1.VHW [258] De heldin / Het beste van het jaar / De baanrenners / De molen der geheimen / De verleidelijk[e] wiskunde / De rekening / Hulpvaardige agent / Een matige koningin

 

55.12.15.2.VSP LOUIS-PAUL BOON

Gloria, een kreet in het kussen [H]

Het Vrije Volk, 15 december

 

55.12.16.1.VHW [259] Veelbelovende Jeugd

 

55.12.16.2.VFL [18] Zware meisjes

 

55.12.17.1.RNS § Charlestons, grotesken en... polonaises...

Music-hall

VAN VAN OSTAY[= IJ]EN

 

55.12.17.2.VHW [260] Gesloten poort / Wat voor bontmantel zal het zijn? / De dood van het kerstmannetje / Kruistocht der onbekenden / Als de baas niet rookt / Wat verwijt uw vrouw u?

 

55.12.18.1.VHW [261] Het ongeval / Gehypnotiseerde baby / Filmen is geen kinderspel / Dertiende maand / Er zijn nog steeds rechters... / Een dure kus / Teveel ijsroom... / De nieuwe wet

 

55.12.18.2.KVG [25] “Met beperkte aansprakelijkheid”

 

55.12.20.1.VHW [262] De vaas / Wat voor goede schoenen! / 60 uur op schaatsen / Een hond op wandel / Van gedacht veranderd... / Boosaardige ontsnapten / Een ongeluk komt niet alleen

 

55.12.22.1.VHW [263] De reclame / Schotse sirene / Een ongewone passagier / Verstrooide ouders / Geen taartjes meer voor Vara! / Ook in Engeland zijn er... / Aan de lopende band

55.12.23.1.VHW [264] Kameraden / Het spoor in de sneeuw / De taxi-bar / Elk zijn rat / Gele kannibalen / De horoskoop werd getrokken! / Bronzen poort tot getuigenis / De schooljuffrouw van vroeger / Een werkongeval

 

55.12.23.2.VFL [19] Oorlog der boezems

 

55.12.24.1.RNS § Jonge experimentele poëzie in Vlaanderen

Waar is de eerste morgen?

 

55.12.25.1.VHW [265] Vrolijke kerstdag! / Van de os op de ezel / Een boekenvriend / Kerkhofruzie

 

55.12.28.1.VHW [266] Jolly Roger / Mag ik u betatoeëren? / Het Ford-schilderij / Het kerstgeschenk / Prinses gevraagd / Mevrouw Amerika wil scheiden / Zonder geld, en zonder vrouwen

 

55.12.30.1.VHW [267] Burger-soldaat / Tussen kerstdag en nieuwjaar / Na de middernachtmis / Een gewapend kerstmannetje / Ze had hen lekker liggen! / Het kerstliedje / Vrolijk kerstdag... '54! / Geen vrede op kerstdag! / De engelen waren in staking / Vechtende kerstmannetjes

 

55.12.30.2.VFL [20] Martine en Majoor Thompson

 

55.12.31.1.RNS § EEN VEELBESPROKEN BOEK...

MET KONTEREFFECT

De Sleutels van Sinte Pieter

 

55.12.31.2.VHW [268] De geest / De zege van Samothrace / Bijna gelijk in de film... / Mislukt! / Papegaai en station[s]chef / De koningin der bloemen / Schaakspel door de eeuwen heen / Geheimzinnnig geval te Londen / Sadi was een sater

terug