Bibliografie > Zelfstandig journalist(Vooruit)


1954


+54.**.**.1.SVH B O O N T J E Tragiek der Isengrimus-figuur

Schrijversalmanak voor het jaar 1955, 1954

 

+54.01.**.1.TVT [7] Boontje. in December

De Kerstboom [HHL 50.0.05]

Thomsen's post, 5 (1954) 1, januari, 9-10

 

+54.01.01.1.SVH Boontje WILLEN WIJ OOK OVER TONEEL

REDETWISTEN ?

Weg met toneel

Vooruit, 1/2 januari

 

+54.01.03.1.WWW [Pol AELSTERMAN]

GESCHIEDKUNDIGEN MET SPADE EN HOUWEEL

De detectives van de Wetenschap

Soms heeft de opzoekende oudheidkundige zuiver geluk en vindt hij bij toeval een oude tempel, en graf, een stad... Maar het valt ook voor, dat alleen door redenering, zoals Sherlock Holmes deed, een stuk geschiedenis kan worden blootgelegd!

De Zweep, 3 januari

 

+54.01.09.1.BKV [7] BOONTJE Het sprookje van de roem [H 53.12.02]

Vooruit, 9 januari

+54.01.10.1.WWW [POL. AELSTERMAN]

De Natuur steekt een Handje toe in de Oorlog

Generalen “Boom” en “Plant”

wonnen de veldslag

In de Libanon, in China, in Amerika, in Rusland of bij ons... overal hebben de wouden in de oorlogen

meegeholpen, en het aanschijn van de geschiedenis veranderd.

De Zweep, 10 januari

 

+54.01.16.1.RNS Boontje VAN DE HAK OP DE TAK...

Kerstdag-lectuur

Vooruit, 16 januari

 

+54.01.17.1.WWW [Pol AELSTERMAN]

Er zit nog wat meer in Suiker

dan men zou vermoeden

Waarom heeft de wereld plots een tekort aan

suiker?

De Zweep, 17 januari

 

+54.01.23.1 Boontje En nog eens randkrabbels...

ROND NIEUWJAAR

Vooruit, 23 januari

 

+54.01.24.1.WWW [P.A.] Hoe in ons Werelddeel de Talen

geradbraakt werden

De hutsepot der Europese volkeren

voor het jaar duizend

Het ene volk heeft steeds het andere bevochten, overwonnen of verdrongen. Het tegenwoordige Europa is daardoor een vreemde mengelmoes van rassen, volkeren, talen, waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen valt.

De Zweep, 24 januari

 

+54.01.30.1.SVH Boontje OP JACHT NAAR DE “WERKELIJKHEID”

Documenten

Vooruit, 30 januari

 

+54.01.31.1.WWW [POL AELSTERMAN]

Wanneer Koningen optreden als

Huwelijksmakelaar

Zonderlinge huwelijken in vroegere eeuwen

ZOWEL Napoleon als Frederik Willem I, koning van Pruisen, waren ook huwelijksmakelaars bij uitstek. Soms lukte dat, maar andere keren weer niet. Wat denkt ge bijvoorbeeld van een mooie forse grenadier, die met een oude gebochelde toverkol moest trouwen?

De Zweep, 31 januari

 

+54.02.**.1.TVT [8] BOONTJE in Januari...

BIJ NATTE SNEEUW

Thomsen's post, 5 (1954) 2, februari, 51-52

+54.02.**.2.GTB [17] BOONTJE GENIAAL... MAAR MET TE KORTE

BEENTJES

DE AMERIKAANSE ROMAN OVERTROEFD

De Vlaamse Gids, 38 (1954) 2, februari, 114-122

 

+54.02.**.2.NGT LOUIS-PAUL BOON

NIETS GAAT TEN ONDER III

Podium, 9 (1953-1954) 3, februari/maart, 154-172

 

+54.02.06.1.SVH Boontje EEN SENSATIONELE PRIJSKAMP

of Een literatuur in de belangstelling

Vooruit, 6 februari

 

+54.02.13.1.SVH Boontje Als de jeugd ons de les spelt...

VOORDRACHTEN IN DE SCHOLEN

Vooruit, 13 februari

 

+54.02.20.1.RNS Boontje Een onverwachte stem in

‘NIEUWE STEMMEN’

Vooruit, 20 februari

 

+54.02.27.1.RNS Boontje Bij de vertaling van een meesterwerk...

EMILE ZOLA'S “Mijn”

Vooruit, 27 februari

 

+54.03.**.1.TVT [9] Boontje. ... in Februari

ALS ER NIETS GEBEURT

Thomsen's post, 5 (1954) 3, maart, 72-73

 

+54.03.07.1.WWW [Pol AELSTERMAN]

Is het mogelijk naar Willekeur

Regen of Zonneschijn te maken

Welk weder verlangt gij?

Almeteens begon het te sneeuwen in de kamer van een geleerde... Misschien zal het niet lang meer duren, of we kunnen sneeuw doen vallen waar we willen... en hem ook verdrijven als we er geen lust meer in hebben!

De Zweep, 7 maart

 

+54.03.13.1 Boontje De voeten van Chaplin

Vooruit, 13 maart

 

+54.03.20.1.SVH Boontje Goede boeken

EN WAT DAARIN TE VINDEN IS

Vooruit, 20 maart

[Onderaan: B.]

 

+54.03.27.1.SVH Boontje SOVJET-LITERATUUR, OF...

Realisme en realisme is twee

Vooruit, 28 maart

+54.03.28.1.WWW [Pol AELSTERMAN]

VAN EEN AL TE KOSTBAAR SPEELGOED

NAAR EEN ONMISBAAR DIENAAR VAN DE TECHNIEK

ALUMINIUM

De Zweep, 28 maart

 

+54.04.**.1.TVT [10] Boontje. in Maart

MAARTSE BUI.

Thomsen's post, 5 (1954) 4, april, 101-103

+54.04.10.1 Boontje PLEIDOOI VOOR “TONEELKUNST”

Vooruit, 10 april

 

+54.04.17.1.SHR Boontje Een boek wordt aan de zetmachine geschreven...

“RESTIF DE LA BRETONNE”

Vooruit, 17 april

 

+54.04.24.1.SHR Boontje Als de luchtvaart zich aan literatuur interesseert

EEN ANTWOORD VAN W.FR. HERMANS

Vooruit, 24 april

 

+54.05.**.1.SVH L.P.B. [Reactie op het wederantwoord van Raymond Brulez][Op 03.53.12.**.4]

Tijd en Mens, 4 (1953-1954) nr 20, mei 1954, 208

 

+54.05.**.2.TVT [11] Boontje. Aprilse Gril

Thomsen's post, 5 (1954) 5, mei, 132-133

 

+54.05.01.1.SHR Boontje De nieuwe romankunst

KENT GIJ MARCEL MOULOUDJI ?

Vooruit, 1/2 mei

 

+54.05.08.1.RNS Boontje UIT “FEESTELIJKE ONDERGANG”

Jan de Hartog en G.B. Shaw

Vooruit, 8 mei

 

+54.05.15.1.RNS Boontje “Feestelijke ommegang...”

VAN JAN DE HARTOG naar

JOHAN C.P. ALBERTS

Vooruit, 15 mei

 

+54.05.22.1.PLK Boontje “Kunstenaars gevraagd om tekenlessen

te geven...

Als de kleine Gerda schildert

Vooruit, 22 mei

[De auteursnaam wordt vanaf nu in een gestyleerd boontje gegeven. Deze schrijfwijze wordt verder als § weergegeven]

 

+54.05.29.1.RNS § Uit Van Ostay[ij]en's “Verzameld werk”

De schoonheid van “Bezette stad”

Vooruit, 29 mei

 

+54.06.**.1.TVT [12] BOONTJE Meikevers

Thomsen's post, 5 (1954) 6, juni, 161-162

+54.06.**.2.NGT LOUIS-PAUL BOON

NIETS GAAT TEN ONDER IV

Podium, 9 (1953-1954) 5, juni/juli, 218-241

 

+54.06.05.1.RNS § TWEE WERKEN VAN JOSEPH ROTH

Tarabas en Job

Vooruit, 5 juni

 

+54.06.12.1.RNS § Nogmaals de Prisma-reeks

ALEX. CARREL EN ZIJN “ONBEKENDE MENS”

Vooruit, 12 juni

 

+54.06.19.1.RNS § Ondanks alle actualiteit...

Een goed boek drijft boven

Vooruit, 19 juni

 

+54.07.**.1.TVT [13] BOONTJE. De Border

Thomsen's post, 5 (1954) 7, juli, 197-198

 

+54.07.03.1.RNS § DE JONGEREN AAN HET WOORD

Het Antenneke

Vooruit, 3 juli

 

+54.07.10.1.SVH § OVER “PSYCHOLOGISCH ONJUISTE” VERHALEN, OF... Het recht van vervormen

Vooruit, 10 juli

 

+54.07.17.1.RNS § Prijs Uzelf... als de anderen het niet doen

TIJD EN MENS 20

Vooruit, 17 juli

 

+54.07.24.1.SVH § STANDPUNTEN

Bij een nieuwe “Vereniging van schrijvers”...

Heeft het zin, dat schrijvers zich verenigen ?

Vooruit, 24 juli

 

+54.07.26.1 § Ons kort verhaal

HET KANAAL

Vooruit, 26 juli

 

+54.07.31.1 § OVER BEZOEK

Bedenkingen op een zondagmorgen...

Vooruit, 31 augustus

 

+54.08.**.1.NGT LOUIS-PAUL BOON

NIETS GAAT TEN ONDER V

Podium, 9 (1953-1954) 6, augustus/december, 293-317

 

+54.08.**.1.TVT [14] Boontje. in Juli.

DE VIJAND

Thomsen's post, 5 (1954) 8, augustus, 224-226

 

+54.08.**.2.RNS [[]] Moderne Vlaamse Poëzie

Taptoe, 1 (1953-1954) 4, augustus, 15-19

+54.08.07.1.SHR § Over ismen en isten (1)

GEZELLE

Vooruit, 7 augustus

 

+54.08.14.1.SHR § OVER ISMEN EN ISTEN

(2) Zola en Gorki

Vooruit, 14 augustus

 

+54.08.21.1.SHR § OVER ISMEN EN ISTEN (3)

Dostojewski en Sartre

Vooruit, 21 augustus, 8

 

+54.08.28.1.RNS § De avant-garde aan het woord...

VLAAMSE EN HOLLANDSE DICHTERS

Vooruit, 28 september

 

+54.09.**.1.TVT [15] BOONTJE. Het Lijsternest.

Thomsen's post, 5 (1954) 9, september, 244-245

 

+54.09.04.1.RNS § Een sympathiek optreden...

HET EERSTE “ANTENNEKE”!

Vooruit, 4 september

 

+54.09.11.1.RNS § HET LAATSTE TAPTOE-NUMMER

Experimentelen in slagorde

Vooruit, 11 september

 

+54.09.18.1.RNS § “Atonaal”

EEN PLEIDOOI VOOR MODERNE

POËZIE

Vooruit, 18 september

 

+54.09.25.1.SVH § Brief aan een jonge romanschrijver

OVER AL TE HAASTIG GESCHREVEN BOEKEN

Vooruit, 25 oktober

 

+54.10.**.1.GMK [1] B. Grote Mannen en hun Kamerknecht

Over Richard Minne

Thomsen's post, 5 (1954) 10, oktober, 273-274

 

+54.10.**.2.TVT [16] BOONTJE. SEPPE DEN BEER

Thomsen's post, 5 (1954) 10, oktober, 267-268

 

+54.10.**.3 L.P. BOON DE KLEINE EVA

UIT DE KROMME BIJLSTRAAT

Tijd en Mens, 5 (1954-1955) nr 21/22, oktober 1954, 10-54

 

+54.10.**.4. BOONTJE Vijf vrouwen

Maria / Ivonne / Marilou / Rosalie / Anne-

Marie

Vandaag [II], oktober, 47-60

 

+54.10.02.1.RNS § “DODENCEL 2455”

OF CHESSMAN EN HET VERKEERDE PAARD

Vooruit, 2 oktober

+54.10.09.1.RNS § HOWARD FAST... EN ZIJN KEERZIJDE

Vooruit, 9 oktober

 

+54.10.16.1 § De joker

EEN KORT VERHAAL VOOR KAARTSPEL

Vooruit, 16 oktober

 

+54.10.23.1.RNS § Het boek dat een ziekte over de wereld bracht

HET OBLOMOVISME

Vooruit, 23 oktober

+54.10.30.1.SVH § OVER ONGEPUBLICEERDE MEESTERWERKEN

Vooruit, 30 oktober

 

+54.11.**.1.GMK [2] B. Grote Mannen en hun Kamerknecht

Over GASTON BURSSENS

Thomsen's post, 5 (1945) 11, november, 291-292

 

+54.11.**.2.HKH [1] Boontje. HET KAARTENHUIS

I. Het voorspellen van het geluk en de toekomst

Thomsen's post, 5 (1954) 11, november, 293-294

terug