Bibliografie > Free-lance journalist


1946


+46.07.16.2.PSF [45] [[]] XXXXV. THE WIPP

 

+46.07.17.1.BCH.SHR [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Jack London

De Roode Vaan, 17 juli

 

+46.07.17.2.PSF [46] [[]] XXXXVI. HET KANON TEGEN

PROLEETJE

 

+46.07.18.1.BCH.SHR [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Chaney

De Roode Vaan, 18 juli

 

+46.07.19.1.BCH.SHR [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Karl Kraus

De Roode Vaan, 19 juli

 

+46.07.19.2.PSF [47] [[]] XXXXVII. GEEF V.V.V...

 

+46.07.20.1.BCH.SHR [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken London en Lewis

De Roode Vaan, 20/21 juli

 

+46.07.20.2.PSF [48] [[]] XXXXVIII. VUURRR!

 

+46.07.20.3.VVJ [17] [JO] Prijskamp in Geschiedenis

De Roode Vaan, 20/21 juli

 

+46.07.22.1.PSF [49] [[]] XXXXIX. ADEMBEKNELLENDE

GELUIDEN

 

+46.07.23.1.PSF [50] [[]] L. NA U, LIEVE VRIEND!

 

+46.07.24.1.PSF [51] [[]] LI. DE SLAVEN

 

+46.07.25.1.PSF [52] [[]] LII. VRIJHEID

 

+46.07.25.2.RNS L.P. BOON ZETTERNAM

De Roode Vaan, 25 juli

 

+46.07.26.1.PSF [53] [[]] LIII. OPTOCHT DER SLAVEN

 

+46.07.27.1.PSF [54] [[]] LIV. EEN KLEINE VERG ISSING

 

+46.07.29.1.PSF [55] [[]] LV. HET VERRAAD

 

+46.07.30.1.PSF [56] [[]] LVI. EEN ONVOORZIEN GEVAL.

 

+46.07.31.1.PSF [57] [[]] LVII. DE WET VAN DE ZWAARTEKRACHT.

 

+46.07.**.1.AVL L.P. BOON - Scenario voor een film -

DE ATOOMBOM

en het mannetje met den bolhoed

De Vlaamse Gids, 30 (1945-1946) 8, juli 1946, 467-475

 

+46.08.01.1.PSF [58] [[]] LVIII. TEGEN ALLE WETTEN IN.

 

+46.08.02.1.PSF [59] [[]] LIX. OP ZOEK NAAR VERMISTEN.

 

+46.08.03.1.PSF [60] [[]] LX. DE NIEUWE OUDE BEKENDEN.

+46.08.04.1.MGP [1] LOUIS-PAUL BOON MAAGPIJN [1]

Front, 4 augustus

[Deze serie wordt verder slechts gegeven als aanduiding in de codering: MGP, gevolgd door het afleveringsnummer.]

 

+46.08.05.1.PSF [61] [[]] LXI. TUCHT VOOR ALLES.

 

+46.08.06.1.PSF [62] [[]] LXII. TEN AANVAL.

 

+46.08.07.1.PSF [63] [[]] LXIII. DEN STRIJD ZONDER GENADE.

 

+46.08.08.1.PSF [64] [[]] LXIV. DE TWEEDE AANVAL.

 

+46.08.09.1.PSF [65] [[]] LXV. KAPITULATIE EN STRATEGIE.

 

+46.08.10.1.PSF [66] [[]] LXVI. ALS DE NOOD HET HOOGSTE IS...

 

+46.08.11.1.MGP [2] Louis-Paul BOON Front, 11 augustus

 

+46.08.12.1.PSF [67] [[]] LXVII. DE REDDING NA BIJ!

 

+46.08.13.1.PSF [68] [[]] LXVIII. DE DERDE AANVAL

 

+46.08.14.1.PSF [69] [[]] LXIX. EEN VERSTOORDE

OVERWINNING

 

+46.08.15.1.PSF [70] [[]] LXX. EEN VERSTOORDE

OVERWINNING

 

+46.08.17.1.PSF [71] [[]] LXXI. DE DEKADENTIE VAN

PROLEET

 

+46.08.18.1.MGP [3] Louis-Paul BOON Front, 18 augustus

 

+46.08.18.2.RGV Louis-Paul Boon Over onverkochte Boeken en een Stroom van Tijdschriften

Front, 18 augustus

 

+46.08.19.1.PSF [72] [[]] LXXII. GENERAAL FANTAST

 

+46.08.20.1.PSF [73] [[]] LXXIII. VERSTERKING VAN HET

VERSTERKT KASTEEL

 

+46.08.21.1.PSF [74] [[]] LXXIV. EEN ONVOLBRACHTE TAAK

 

+46.08.22.1.PSF [75] [[]] LXXV. EEN KORDAAT MIDDEL

 

+46.08.23.1.PSF [76] [[]] LXXVI. DE DEKADENTIE VAN

FANTAST.

 

+46.08.24.1.PSF [77] [[]] LXXVII. EEN JAMMERLIJKE

ONTSNAPPING.

 

+46.08.25.1.MGP [4] Louis-Paul BOON Front, 25 augustus

 

+46.08.25.2.RGV.RNS L.P.B. SPIEGEL DER WEEK

H E M I N G W A Y

Front, 25 augustus

+46.08.25.3.VRF [1] [WILLEM VAN ARNOUT]

Van De[n] Vos Reinaerde [beide vormen]

DONKERE TIJD

Front, 25 augustus

[De rubriektitel wordt niet herhaald, maar aan de codering toegevoegd: VRF, gevolgd door het afleveringsnummer.]

 

+46.08.26.1.PSF [78] [[]] LXXVIII. OP ZOEK NAAR EEN

RECEPT.

 

+46.08.27.1.PSF [79] [[]] LXXIX. EEN GELUK MET EEN

ONGELUK.

 

+46.08.28.1.PSF [80] [[]] LXXX. DE MAGISCHE STRAAL.

 

+46.08.29.1.PSF [81] [[]] LXXXI. EEN PIJNLIJK EXPERIMENT.

 

+46.08.30.1.PSF [82] [[]] LXXXII. DE KONFERENTIE VAN DE TWEE.

 

+46.08.31.1.PSF [83] [[]] LXXXIII. DE ROBOTKONFEKTIE-

KAMER.

 

+46.09.01.1.MGP [5] Louis-Paul BOON Front, 1 september

 

+46.09.01.2.RGV L.-P. BOON. JAN SCHEPENS

schrijft over ACHILLES MUSSCHE

Front, 1 september

 

+46.09.01.3.VRF [2] [Willem die geen madoc maakte]

2.- PARODIE

Front, 1 september

 

+46.09.01.4.RGV.KKM [[]] Spiegel der Week

POLITIEK EN LITERATUUR

Front, 1 september

 

+46.09.02.1.PSF [84] [[]] LXXXIV. OP DEN UITKIJK .

 

+46.09.03.1.PSF [85] [[]] LXXXV. DE IJZEREN MUUR.

 

+46.09.04.1.PSF [86] [[]] LXXXVI. DE ATOOMRIDDER.

 

+46.09.05.1.PSF [87] [[]] LXXXVII. DE ATOOMRIDDER IN

AKTIE.

+46.09.06.1.PSF [88] [[]] LXXXVIII. EEN ROEKELOOZE LIST.

 

+46.09.07.1.PSF [89] [[]] LXXXIX. DE NIEUWE RIDDERS.

 

+46.09.08.1.MGP [6] Louis-Paul BOON Front, 8 september

 

+46.09.08.2.VRF [3] [WILLEM-TOT-DINGEN] 3.- DE ZOVEELSTE

Front, 8 september

 

+46.09.08.3.RGV Louis-Paul BOON Spiegel der Week

RAYMOND HERREMAN 50 JAAR /

WALSCHAP'S SOCIALE INZICHTEN

Front, 8 september

 

+46.09.09.1.PSF [90] [[]] XC. EEN SPOEDIGE ONTDEKKING

+46.09.10.1.PSF [91] [[]] XCI. HET BOMBARDEMENT.

 

+46.09.11.1.PSF [92] [[]] XCII. DE BLINDE PASSAGIER

 

+46.09.12.1.PSF [93] [[]] XCIII. EEN LUCHTGEVECHT.

 

+46.09.13.1.PSF [94] [[]] XCIV. TRAGISCH EINDE VAN

KONING TRUST

 

+46.09.14.1.PSF [95] [[]] XCV. EEN RADIOAKTIEVE STORING

 

+46.09.15.1.MGP [7] Louis-Paul BOON Front, 15 september

 

+46.09.15.2.VRF [4] [DE ANDERE WILLEM.] 4.- DE JACHT BEGINT

Front, 15 september

 

~46.09.15.3.PLK *[[]]* TIEN SCHILDERIJEN

van Magritte

Front, 15 september

[Zie: 46.01.05.2]

 

+46.09.16.1.PSF [96] [[]] XCVI. EEN APOKALIPTISCH

WRAAKPLAN

 

+46.09.17.1.PSF [97] [[]] XCVII. EEN VERIJDELDE

KATASTROOF

 

+46.09.18.1.PSF [98] [[]] XCVIII. DE MISDADIGER ONTSNAPT

 

+46.09.19.1.PSF [99] [[]] IC. EEN VALSCHERMSPRINGER

ZONDER VALSCHERM

 

+46.09.20.1.PSF [100] [[]] C. HET MIRAKEL VAN

APOKALIPSUS

 

+46.09.21.1.PSF [101] [[]] CI. HET MIRAKEL VAN PROLEET

 

+46.09.22.1.MGP [8] Louis-Paul BOON Front, 22 september

 

+46.09.22.2.RGV L.-P. BOON Vlaanderen, let op uw Zaak

Front, 22 september

 

+46.09.22.3.VRF [5] [WILLEM, DE BUITLOZE]

5.- IEDER HET ZIJNE

Front, 22 september

 

+46.09.23.1.PSF [102] [[]] CII. DE WONDERLIJKE

VISCHVANGST

 

+46.09.24.1.PSF [103] [[]] CIII. LANG ZULLEN ZE LEVEN

 

+46.09.25.1.PSF [104] [[]] CIV. DE LAATSTE REDE VAN

FANTAST

 

+46.09.26.1.PSF [105] [[]] CV. DE BLIJDE INTREDE

 

+46.09.27.1.PSF [106] [[]] CVI. DEN OPBOUW VAN HET

NIEUWE LAND.

 

+46.09.28.1.PSF [107] [[]] CVII. [Slot]

 

+46.09.29.1.MGP [9] Louis-Paul BOON Front, 29 september

+46.09.29.2.VRF [6] [Willem van Nivardus] 6.- DIE WISSE ES SOO VET

Front, 29 september

 

+46.10.06.1.RGV.RNS P.-L. BOON. OVER “HET DWAALLICHT” van Elsschot

en “Zondaars en Sterren” van Piet Van Aken

Front, 6 oktober

 

+46.10.06.2.MGP [10] Louis-Paul BOON Front, 6 oktober

 

+46.10.06.3.VRF [7] [WILLEM, de verraderlijke.]

7.- REINAERT'S DROOM

Front, 6 oktober

 

+46.10.06.4.AVL Louis-Paul BOON Contrapunt

Front, 6 oktober

 

+46.10.13.1.VRF [8] [Willem van Martin XXIV tot Boccacio [sic]]

8.- HOU DE DIEF!

Front, 13 oktober

 

+46.10.17.1.PLK L.P. BOON VAN GOGH TE LUIK

De Roode Vaan, 17 oktober

 

+46.10.20.1.RGV L.-P. BOON Walschap schrijft over Streuvels

Front, 20 oktober

 

+46.10.27.1.RGV.RNS L.-P. BOON De Brieven van Van Gogh

Front, 27 oktober

 

+46.10.27.2.VRF [9] [Willem KOLMATCHEVSKI.]

9. Van de pladisen die hi warp van

der kerren

Front, 27 oktober

 

+46.11.**.1.AVL P.L. BOON PERPETUOM MOBILE 1889

Debat, 1 (1946) 11/12, november/december, 723-732

 

+46.11.03.1.RGV.RNS L.P.B. Een boek over de betwiste stadArnhem

door JOHAN VAN DER WOUDE

Front, 3 november

 

+46.11.03.2.NBB [1] BOONTJE UIT HET NOTABOEK VAN BOONTJE

ROMAN IN TWEE DELEN EERSTE DEEL TWEEDE DEEL / DE ENE WERELD IS DE ANDERE NIET / OOK EEN BESCHRIJVING / HELP U ZELF ZO HELPE U GOD / FILOSOFIE VAN DE KLEINE MAN / NOG OVER DE STRAAT/IN DE TRAM

Front, 3 november

[De rubriektitel wordt niet herhaald, maar aan de codering toegevoegd: NBB, gevolgd door het (overigens niet gebruikte) afleveringsnummer.]

 

+46.11.03.3.VRF [10] [Willem van GLICHOZARO.]

10. Sint dede ic hem crune

Front, 3 november

+46.11.10.1.VRF [11] [Willem des GRANGES.] 11.- De visvangst met de staart

Front, 10 november

 

+46.11.17.1.RGV.PLK Louis-Paul BOON Met het Voorbeeld van Breughel

Front, 17 november

 

+46.11.21.1.PLK L.P. BOON MARC CHAGALL

Een ander ‘facet’

De Roode Vaan, 22 november

 

+46.11.24.1.NBB [2] Uit het kleine Notaboek van Boontje

IK ZAL WEL TERUGKOMEN / VREEMDE HISTORIE / MIST / GEDICHT

Front, 24 november

 

+46.11.24.2.RGV.PLK L.P. BOON. VAN GOGH

en “het anders willen doen”

Front, 24 november

 

+46.11.24.3.VRF [12] [Willem L'ARPENTEUR] 12.- Van nu toten domsdhage

Front, 24 november

 

+46.12.01.1.VRF [13] [WILLEM DE ST. CLOUD]

13.- DE BEDEVAART NAAR

SINTERWOLFGANG.

Front, 1 december

 

+46.12.05.1.RNS L.P. Boon Piet van Aken

DE DUIVEL VAART IN ONS

De Roode Vaan, 5 december

 

+46.12.08.1.RGV.RNS L.-P. Boon Rond Van Aken's

“De Duivel vaart in ons”

Groei en Zorgen onzer Literatuur

Front, 8 december

 

+46.12.08.2.VRF [14] [Messire Willem DESNOIS.]

14. De misplaatste Redevoering

Front, 8 december

 

+46.12.15.1.RGV.RNS L.-P. BOON “Voor de armen is er geen geluk”

Beschouwingen over Tendens-werk

Naar aanleiding van Geert Grubs

Roman “LODE TENDELLE”

Front, 15 december

 

+46.12.15.2.VRF [15] [Magister Nivardus Wilhelmus.]

15. Leve de Koning - om het even dewelke

Front, 15 december

 

~46.12.15.3.PLK *[[]]*? Heropbloei der gobelinkunst

Front, 15 september

 

+46.12.22.1.VRF [16] [Willem WILLEMS.] 16. Ter Elmaren

Front, 22 december

 

+46.12.22.2.RNS *[[]]* De Kruistocht van de Snark

Front, 22 december

+46.12.22.3.AVL Louis-Paul BOON ALS JEZUS TERUGKOMT TUSSEN ONS

Aan mijn Vrouw

Dagboek / Wie... een vreemde / Place du Combat / Alwetendheid / Les in romanschrijven / Komma / Sigaret ? / De Pantomine / Noem mij Paul / Capsules / Scheikunde / Een Tegenslag / Op haar beurt / Toekomstmuziek / Voor het Ogenblik / Ik zal liedjes zeggen / Niet in Montmartre / Avenue St. Ouen / Als Jezus enzoovoort

Parool, 22 december

[De eerste bijdrage van Boon aan dit blad.]

 

+46.12.22.4.FBK [1] Louis-Paul Boon Ook de Afbreker bouwt op [1]

Parool, 22 december

[De rubriektitel wordt niet herhaald, maar aan de codering toegevoegd: FBK, gevolgd door een (overigens in werkelijkheid niet gebruikt) afleveringsnummer.]

 

+46.12.29.1.FBK [2] Louis-Paul Boon Filmscenario

Parool, 29 december

 

+46.12.29.2.RGV.SHR L.-P. BOON OVER GEERT GRUB

Front, 29 december

 

+46.12.29.3.VRF [17] [Willem VON BOLOIS.] 17. Hi Luudde so Utermaten

Front, 29 december

terug