Bibliografie > Free-lance journalist


1946


+46.01.01.1.PLP L.-P. BOON. Twee Vrienden

De Roode Vaan, 1/2 januari

[“Eén heeft “meegeleefd met zijn tijd... en gedurende zijn illegaal leven een boek geschreven met den naar mijn meening ietwat vreemden naam “Dit zijn de gebeden en de vloeken van den kleine man tegenover den grooten oorlog. Dit zijn zangen. Dit is DE BIJBEL VAN DEN OORLOG.”]

 

+46.01.03.1.HBR LOUIS-P. BOON

[Jeroem Dhonderkop] Carrel

De Roode Vaan, 3 januari

 

+46.01.05.1.HBR L.-P. BOON.

[Treezeken Peerlamoer] Là-bas

De Roode Vaan, 5/6 januari

 

+46.01.05.2.PLK L.P. BOON ROND HET WERK VAN MAGRITTE

De Roode Vaan, 5/6 januari

 

+46.01.08.1.HBR L.-P. BOON. Onverbeter

[Carlos Wijnigteit] Dostojewski

De Roode Vaan, 8 januari

 

+46.01.10.1.HBR L. P. BOON.

[Jeroem Dhonderkop] Bibliotheek

De Roode Vaan, 10 januari

 

+46.01.10 [Aankondiging: Lees in ons blad, vanaf Zaterdag onze reportage

BRUSSEL “Een Oerwoud

door Louis P. BOON en M. ROGGEMAN

 

+46.01.12.1.PLK L.P. BOON Moderne Engelsche Schilderkunst

De Roode Vaan, 12/13 januari

 

~46.01.12.2.PLK *[[]]* KÄTHE KOLLWITZ

De Roode Vaan, 12/13 januari

+46.01.12.4.BSW [1] BRUSSEL

EEN OERWOUD

Louis L.P. BOON en M. Roggeman

I. Dat grauwe ding ginder

De Roode Vaan, 12/13 januari

[De rubriektitel is gecalligrafeerd.]

[Deze titel noch auteursnamen worden verder niet herhaald, maar toegevoegd aan de codering als: BSW.]

[De auteuraanduiding Louis L.P. Boon werd in de tweede aflevering gewijzigd in: L.P. Boon.]

 

+46.01.12.5.HBR LOUIS P. BOON.

[Treezeken Peerlamoer] Fantastisch voorstel

De Roode Vaan, 12/13 januari

 

+46.01.12.6.VVJ [3] [Jo en Pippo] Vertelling van Jo en Pippo over de

Sinema

De Roode Vaan, 12/13 januari

 

+46.01.15.1.HBR L.-P. BOON.

[Wijnigtijt] Winkelraam

De Roode Vaan, 15 januari

 

+46.01.15.2.BSW [2] Louis P. BOON II. Dat grauwe ding ginder

De Roode Vaan, 15 januari

 

+46.01.16.1.BSW [3] Louis P. BOON III. Zwart Eiland

De Roode Vaan, 16 januari

 

+46.01.17.1.BSW [4] Louis P. BOON III [= IV]. Zwart eiland

De Roode Vaan, 17 januari

 

+46.01.17.2.HBR L.-P. BOON.

[Dhonderkop] 7 meter boeken

De Roode Vaan, 17 januari

 

+46.01.18.1.BSW [5] Louis P. BOON IV [= V]. CITE

De Roode Vaan, 18 januari

 

+46.01.19.1.BSW [6] Louis P. BOON V [= VI]. CITE

De Roode Vaan, 19/20 januari

 

+46.01.19.2.RNS L.P. BOON Bij de verjaring van Vermeylens dood

Beschouwingen over “De twee VRIENDEN”

De Roode Vaan, 19/20 januari

 

+46.01.22.1.HBR L.P. BOON.

[Wijnigteit] Samenhang

De Roode Vaan, 22 januari

 

 

+46.01.22.2.BSW [7] Louis P. BOON VII. AVENUE DE TERVUEREN

De Roode Vaan, 22 januari

 

+46.01.23.1.BSW [8] Louis P. BOON VIII. AVENUE DE TERVUEREN

De Roode Vaan, 23 januari

+46.01.24.1.BSW [9] Louis P. BOON IX. Vier beroeste nagelen en een stuk

kosmetiek

De Roode Vaan, 24 januari

 

+46.01.24.2.HBR L.P. BOON.

[Treezeken Peerlamoer] Inspiratie

De Roode Vaan, 24 januari

 

+46.01.25.1.BSW [10] Louis P. BOON X. Vier beroeste nagelen en een stuk

kosmetiek

De Roode Vaan, 25 januari

 

+46.01.26.1 L.-P. BOON Occultisme

De Roode Vaan, 26/27 januari

 

+46.01.26.2.BSW [11] Louis P. BOON XI. HET LEGER DES HEILS,

ZONDER HEIL

De Roode Vaan, 26/27 januari

 

+46.01.26.3.RNS L.P. Boon Aspekten onzer jongere Vlaamsche

literatuur

Bij Johan Daisne's Trap van steen en wolken

De Roode Vaan, 26/27 januari

 

+46.01.26.4.VVJ [4] [JO] (voorlopig zonder PIPPO)

Jo en Pippo

DOODBRIEF VAN PIPPO

De Roode Vaan, 26/27 januari

+46.01.29.1.LRB L.-P. BOON Oud Limburg

De Roode Vaan, 29 januari

 

+46.01.29.2.BSW [12] Louis P. BOON XII. Het leger des Heil s, zonder heil

De Roode Vaan, 29 januari

 

+46.01.31.1.BSW [13] Louis P. BOON XIII. Zaal “Van Dijck”

De Roode Vaan, 31 januari

 

+46.01.31.2.SHR L.-P. BOON Brunclair

De Roode Vaan, 31 januari

 

+46.02.02.1.HBR L.P. BOON.

[Symphatisant] Sympatisants

De Roode Vaan, 2/3 februari

 

+46.02.02.2.PLK L.P.B. KURT PEISER

Schilder der paria's

De Roode Vaan, 2/3 februari

 

+46.02.02.3.PLK L.P. Boon II- Aspecten onzer Vlaamsche literatuur

Bij Louis-Paul Boon's “Abel Gholaerts”

De Roode Vaan, 2/3 februari

 

+46.02.02.4.KKM L.-P. BOON. L.-P. Boon

De Roode Vaan, 2/3 februari

[“De kunstenaar staat in den chaos dezer maatschappij als een onnut wezen. Hij is - paladijn - overgeleverd aan den willekeurigen smaak der bourgeoisie. Hij moet de oogen sluiten voor het groote onrecht, voor de maskers waarachter het gemeenste eigenbelang verborgen is, wil hij “mogen” werken. Zooniet rest hem slechts ergens een baantje te zoeken om zich in den avond - als hij nog den moed, de kracht, de frischheid van geest bezit - “wat met kunst bezig te houden”.

Doch, dit alles is reeds tot in den treure herhaald. Laat ons de ivoren torens breken en daadwerkelijk helpen aan het opbouwen eener betere maatschappij. Slechts dan zal ons werk een deel worden van het groote kommunistische geheel. Slechts dan zullen wij den eeretitel verdienen ‘arbeider’ te zijn. Arbeider van den geest, wiens werk vorm en inhoud geeft aan het betrachten van allen.

Kunstenaar, stemt kommunistisch op 17 Februari.” (met foto)]

 

+46.02.05.1.BSW [14] Louis P. BOON XIV. Zaal “Van Dijck”

De Roode Vaan, 5 februari

+46.02.06.1.HBR L.-P. BOON.

[Medardud Rhonkendwoordt]

Humor

De Roode Vaan, 6 februari

 

+46.02.08.1.HBR [Uw Treezeken Paerlamoer]

Dagboek

De Roode Vaan, 8 februari

 

+46.02.09.1.SVH .-P. Boon PLASTISCHE ELEMENTEN

IN DE LITER[A]TUUR

De Roode Vaan, 9/10 februari

 

+46.02.11.1.HBR [UW TREEZEKEN P...] Wie? Een vreemde...

De Roode Vaan, 11 februari

 

+46.02.13.1.HBR [Treezeken P.] Thérèse Perlenacre

De Roode Vaan, 13 februari

 

+46.02.20.1.LRB L.P. BOON. Inzenders

De Roode Vaan, 20 februari

 

+46.02.21.1.BSW [15] Louis P. BOON XV. La Pucelle d'Or

De Roode Vaan, 21 februari

 

+46.02.22.1.BSW [16] Louis P. BOON XVI. La Pucelle d'Or

De Roode Vaan, 22 februari

 

+46.02.22.2.HBR [TREEZEKEN.] Alwetendheid

De Roode Vaan, 22 februari

 

+46.02.23.1.PLK BOON. De beeldhouwer J[= I]ANCHELEVICI

De Roode Vaan, 23/24 februari

 

+46.02.23.2.VVJ [5] [Jo] DE SIGAAR

De Roode Vaan, 23/24 februari

 

+46.02.25.1.HBR [TREEZEKEN.] Les in romanschrijven

De Roode Vaan, 25 februari

 

+46.02.26.1.BSW [17] Louis P. BOON XVII. DE WERKBEURS, OPEN VAN 8 TOT 17 UUR

De Roode Vaan, 26 februari

 

+46.02.27.1.BSW [18] Louis P. BOON XVIII. - DE ANDERE BEURS

DEZE MET DE TRAPPEN EN ZUILEN

De Roode Vaan, 27 februari

 

+46.02.27.2.HBR [TREEZEKEN./L.-P. BOON.]

Komma

De Roode Vaan, 27 februari

 

+46.02.28.1.BSW [19] Louis P. BOON XIX. BOMA, BOMA

De Roode Vaan, 28 februari

 

+46.03.01.1.BSW [20] Louis P. BOON XX. STATION

De Roode Vaan, 1 maart

 

+46.03.01.2.PLP Boontje Gesprek

De Roode Vaan, 1 maart

 

+46.03.02.1.BSW [21] Louis P. BOON XXI. Unipriba

De Roode Vaan, 2/3 maart

 

+46.03.02.2.KRK L.B. EEN STAATSPRIJS VOOR PROZA of

“Officieele onbevoegdheid”

De Roode Vaan, 2/3 maart

 

+46.03.02.3.RNS L.P. BOON. HERMAN VAN SNICK

REPORTAGE EUROPA 1930 1946

De Roode Vaan, 2/3 maart

 

+46.03.02.4.VVJ [6] [JO.] DE FOOR

De Roode Vaan, 2/3 maart

 

~46.03.02.5.LZB *[[]]* PROEF TOT OMWERKING

van het gedicht “DE FABRIEK”

De Roode Vaan, 2/3 maart

 

+46.03.04.1.LRB.PLP BOON. Tooneel

De Roode Vaan, 4 maart

 

+46.03.05.1.BSW [22] Louis P. BOON XXII. Hondenkoers

De Roode Vaan, 5 maart

 

+46.03.06.1.BSW [23] Louis P. BOON XXII. De Meeting

De Roode Vaan, 6 maart

 

+46.03.06.2.LRB.PLP BOON. Proletarische kunstenaars

De Roode Vaan, 6 maart

 

+46.03.08.1.LRB P.L. BOON Dagen van angst

De Roode Vaan, 8 maart

 

+46.03.09.1.RNS L.P. BOON III Aspecten onzer jongere Vlaamsche

Literatuur

HELENE DEFRAYE van Hubert LAMPO

De Roode Vaan, 9/10 maart

 

+46.03.11.1.HBR [TREEZEKEN.] Vervolg

De Roode Vaan, 11 maart

 

+46.03.13.1.RNS L. BOON De faun

De Roode Vaan, 23 maart

 

+46.03.15.1.RNS L. BOON. Sandwichmannen

De Roode Vaan, 15 maart

[“En de armoelijder wordt sandwichman voor de C.V.P. om de maag van vrouw en kinderen te kunnen vullen...”]

 

+46.03.18.1.LRB L. BOON. Varia

De Roode Vaan, 18 maart

 

+46.03.20.1.LRB C.-L. BOON. Nog inzendingen

De Roode Vaan, 20 maart

 

+46.03.21.1.PLK L.-P. BOON. Dokters schilderen

De Roode Vaan, 21 maart

 

+46.03.23.1.PLK L.-P.B. FRANS MASEREEL

De Roode Vaan, 23/24 maart

 

+46.03.23.2.PLK L. BOON. Schilderende dokters

De Roode Vaan, 23/24 maart

 

+46.03.23.3.SHR L.P. Boon MEELEVEN met de dingen

De Roode Vaan, 23/24 maart

 

+46.03.26.1.PLP L.-P. BOON. Reiziger in boeken

De Roode Vaan, 26 maart

 

+46.03.28.1.PLP L.-P. BOON Weeral Plannen

De Roode Vaan, 28 maart

 

+46.03.30.1.SVN L.-P. BOON Onderwerp

De Roode Vaan, 30/31 maart

 

+46.03.30.2.VVJ [7] [JO.] OP BEZOEK bij nonkel Theodoor

De Roode Vaan, 30/31 maart

 

+46.04.01.1.LRB L. BOON. Vaarwel, mijn broeder...

De Roode Vaan, 1 april

 

+46.04.03.1.LRB L.-P. BOON Droom

De Roode Vaan, 3 april

 

+46.04.05.1.SVN [[]] Studie!

De Roode Vaan, 5 april

 

+46.04.06.1.VVJ [8] [Jo] VERZENDERSKENSDAG

De Roode Vaan, 6/7 april

 

+46.04.06.2.RNS L.P. BOON “Mon village à l'heure allemande”

door JEAN-LOUIS BORY

De Roode Vaan, 6/7 april

 

+46.04.08.1.SVN L.-P. B. Studie 2

De Roode Vaan, 8 april

 

+46.04.10.1.SVN [[]] Studie 3

De Roode Vaan, 10 april

+46.04.11.1.PLK L.-P. BOON. Paul Ce[= é]zanne

De Roode Vaan, 11 april

+46.04.11.2.KRK L.P. BOON Leven in de Brouwerij

De Roode Vaan, 11 april

 

+46.04.12.1.SVN L. BOON. Studie 4

De Roode Vaan, 12 april

+46.04.13.1.VVJ [9] [Jo] PORTRET VAN ONZE PA

De Roode Vaan, 13/14 april

 

+46.04.15 WIE ZIJN PROLEETJE EN FANTAST?

Binnenkort lezen wij hun spannende avonturen in ons blad [Met tekening]

 

+46.04.16 WELDRA DE SPANNENDE AVONTUREN VAN PROLEETJE EN FANTAST

[Tekening]

Hier is Paskwiel, de alchimist

 

+46.04.18.1.SVN L. BOON Processie

De Roode Vaan, 18 april

 

+46.04.18.2.RNS Louis-P. BOON NO PASARAN!

De Roode Vaan, 18 april

 

+46.04.20.1.SVN L. BOON Toeval

De Roode Vaan, 20/21 april

 

+46.04.20.2.PLK [[]] Ka[= ä]the Kollwitz In memoriam

De Roode Vaan, 20/21 april

 

+46.04.23.1.SVN L. BOON Nota's

De Roode Vaan, 23 april

 

+46.04.25.1.RNS L. BOON Verschaeve

De Roode Vaan, 25 april

[Over: Adelson Vermeulen: De ontkleeding van het ik. Drama in drie bedrijven]

 

+46.04.27 1 mei is niet alleen den feestdag van den Arbeid, maar ook de dag waarop gij kennis maakt met .. Proleetje en Fantast, en met wien gij de wonderlijkste avonturen zult beleven in “Het land van Koning

Trust”

[met tekening]

 

+46.04.27.1.SVN L. BOON Maskers

De Roode Vaan, 27/28 april

 

+46.04.27.2.VVJ [10] [JO.] MET ONZE PA NAAR BRUSSEL

De Roode Vaan, 27/28 april

 

+46.04.30.1.PLP L. BOON Film

De Roode Vaan, 30 april

 

+46.05.01.1.KZZ [1] L.P. Boon AAN DE KUST

zonder naar de zee te kijken

De Roode Vaan, 1/2 mei

 

+46.05.01.2.PSF [1] [[]] De wonderlijke avonturen van Proleetje en fantast

I. IN HET LAND VAN KONING TRUST

De Roode Vaan, 1/2 mei

[De auteursnamen worden niet vermeld. Het ‘copyricht’ [sic] (berust bij)

“De Roode Vaan”]

[De titel van de strip, evenmin als de publicatieplaats wordt niet herhaald, maar toegevoegd aan de codering als: PSF, gevolgd door het afleveringsnummer.]

 

+46.05.03.1.KZZ [2] L.P. Boon De Roode Vaan, 3 mei

 

+46.05.03.2.PLP L. BOON Knipsels

De Roode Vaan, 3 mei

[Over het aanleggen van een knipselboek: “... de eeuwige embetante drukfout...”]

 

+46.05.03.3.PSF [2] [[]] I. IN HET LAND VAN KONING TRUST

 

+46.05.04.1.KZZ [3] L.P. Boon De Roode Vaan, 4/5 mei

 

+46.05.04.2.PSF [3] [[]] I. IN HET LAND VAN KONING TRUST

 

+46.05.06.1.KZZ [4] L.P. Boon De Roode Vaan, 6 mei

 

+46.05.06.2.PSF [4] [[]] II. HET LOT BESLIST

 

+46.05.07.1.RNS.SHR L. BOON Defoe

De Roode Vaan, 7 mei

 

+46.05.07.2.KZZ [5] L.P. Boon De Roode Vaan, 7 mei

 

+46.05.07.3.PSF [5] [[]] III. DE BESTORMING VAN HET

BASTION

 

+46.05.08.1.KZZ [6] L.P. Boon De Roode Vaan, 8 mei

 

+46.05.08.2.PSF [6] [[]] IV. VERRAAD

 

+46.05.09.1.KZZ [7] L.P. Boon De Roode Vaan, 9 mei

 

+46.05.09.2.SHR L. BOON Robinson

De Roode Vaan, 9 mei

 

+46.05.09.3.PLK L.P. BOON PICASSO en MATISSE TE BRUSSEL

De Roode Vaan, 9 mei

 

+46.05.09.4.PSF [7] [[]] V. EEN KRIJGSLIST

 

+46.05.10.1.KZZ [8] L.P. Boon De Roode Vaan, 10 mei

 

+46.05.10.2.PSF [8] [[]] VI. VERDACHTE GELUIDEN

 

+46.05.11.1.KZZ [9] L.P. Boon De Roode Vaan, 11/12 mei

 

+46.05.11.2.SHR L. BOON De Coster

De Roode Vaan, 11/12 mei

+46.05.11.3.PSF [9] [[]] VII. IN DE WERKKAMER VAN

KONING TRUST

 

+46.05.13.1.PSF [10] [[]] VIII. EEN STREEK VAN DEN

GROOTEN BEDRIEGER

 

+46.05.14.1.SVN L. BOON Ideale roman

De Roode Vaan, 14 mei

 

+46.05.15.1.PSF [11] [[]] IX. OP LEVEN EN DOOD

 

+46.05.16.1.RNS L.P. Boon WILLEM ELSSCHOT

HET DWAALLICHT

De Roode Vaan, 16 mei

 

+46.05.16.2.SVN L. BOON Vervolg

De Roode Vaan, 16 mei

[Zie: 46.05.14.1]

 

+46.05.17.1.RNS L. BOON De zon

De Roode Vaan, 17 mei

[Over Masereel's: “De Zon... die alles be-zit wat wij tot nu toe noodzakelijk hebben gevonden om een gaaf kunstwerk te scheppen.”]

 

+46.05.17.2.PSF [12] [[]] X. EEN ZONDERLINGE KONING

 

+46.05.18.1.PSF [13] [[]] XI. ER DAAGT HULP OP

 

+46.05.18.2.VVJ [11] [Jo] EEN FILOSOOF

De Roode Vaan, 18/19 mei

 

+46.05.21.1.MDZ [1] L. BOON Onmacht

De Roode Vaan, 21 mei

[Serie over ‘De Zon’ van Frans Masereel. Deze wordt verder in de codering aangeduid met MDZ.]

 

+46.05.21.2.PSF [14] [[]] XII. EEN ONGELUK KOMT NOOIT

ALLEEN

 

+46.05.23.1.MDZ [2] L. BOON. Bitterheid

of de tweede illustratie naar de Zon

De Roode Vaan, 23 mei

 

+46.05.23.2.PSF [15] [[]] XIII. ER KOMT LICHT IN DE ZAAK

 

+46.05.23.3.RGV.RNS Louis-P. BOON ERNEST HEMINGWAY

VOOR WIEN DE KLOK LUIDT

De Roode Vaan, 23 mei

 

+46.05.25.1.MDZ [3] L. BOON. Argeloosheid

of de 3e statie van den kruisweg naar de Zon

De Roode Vaan, 25/26 mei

 

+46.05.25.2.PSF [16] [[]] XVI. Een geheime gang

 

+46.05.25.3.VVJ [12] [Jo] IEMAND VAN DE SPORT

De Roode Vaan, 25/26 mei

 

+46.05.28.1.MDZ [4] L. BOON Straatsteenen

of de vierde Illustratie

De Roode Vaan, 28 mei

 

+46.05.28.2.PSF [17] [[]] XVII. OP DE VLUCHT

 

+46.05.30.1.PSF [18] [[]] XVIII. HOE MEN SARDIENTJES

MAAKT

 

+46.05.30.2.RNS L.P. BOON “Inge's DOORTOCHT”

Een verhaal van Berthe Verhoeyen

De Roode Vaan, 30 mei

 

+46.05.31.1.MDZ [5] L. BOON Grens

of de 5e houtsnede

De Roode Vaan, 31 mei

 

+46.06.01.1.PSF [19] [[]] XIX. EEN WONDERZOLDER

 

+46.06.01.2.VVJ [13] [Jo] Den donkeren

De Roode Vaan, 1/2 juni

 

+46.06.04.1.PSF [20] [[]] XX. EINDELIJK VEILIG

 

+46.06.06.1.MDZ [6] L. BOON Schijn

of de 6e houtsnede

De Roode Vaan, 6 juni

 

+46.06.06.2.PSF [21] [[]] XXI. VAN HET GOEDE TEVEEL

 

+46.06.06.3.RNS L.P. BOON De Onoverwinnelijken

[Z.t.]/HET VLOOIENTHEATER / HOOFD­PREMIE'S / HET WOORD JOB /

DUIZEND EN EEN TONG / SABOTEUR JENTSEN / DE LAATSTE EER

De Roode Vaan, 6 juni

 

+46.06.08.1.MDZ [7] L. BOON. Schoonheid

De Roode Vaan, 9 juni

 

+46.06.08.2.PSF [22] [[]] XXII. GEVANGEN

 

+46.06.11.1.MDZ [8] L. BOON Boekenzon

De Roode Vaan, 11 juni

 

 

+46.06.11.2.PSF [23] [[]] XXIII. WAT STAAT HEN TE

WACHTEN?

 

+46.06.13.1.MDZ [9] L. BOON Kermiszon

De Roode Vaan, 13 juni

 

+46.06.13.2.RNS L.P. BOON GEDACHTENWISSELING EN

KRITIEK

Over het blad “Kunst en Letteren”

De Roode Vaan, 13 juni

 

+46.06.13.3.PSF [24] [[]] XXIV. EEN NIEUWE UITVINDING

 

+46.06.15.1.MDZ [10] L. BOON Draag

De Roode Vaan, 15/16 juni

 

+46.06.15.2.PSF [25] [[]] XXV. EEN ONAFZIENBARE VLAKTE

 

+46.06.18.1.MDZ [11] L. BOON Kerk

De Roode Vaan, 18 juni

 

+46.06.18.2.PSF [26] [[]] XXVI. BIJNA GERED

 

+46.06.20.1.PLP L.P. BOON WEKROEP

De Roode Vaan, 20 juni

 

+46.06.20.2.PSF [27] [[]] XXVII. EEN VLUCHT NAAR

MUIZENGAT

 

+46.06.21.1.MDZ [12] L. BOON Verte

De Roode Vaan, 21 juni

 

+46.06.22.1.VVJ [14] [JO] Over Kamiel en over den Automobiel

De Roode Vaan, 22/23 juni

 

+46.06.22.2.PSF [28] [[]] XXVIII. VAN MUIZEN EN MENSCHEN

 

+46.06.22.3.HWZ [1] L.P. BOON. HIJ WAS EEN ZWARTE

Met een gewezen lid van het N.S.J.V in de Ardennen

De Roode Vaan, 22/23 juni

[Rubriektitel “Hij was een zwarte” is bin-nen een tekening van een gaashek diapositief uitgespaard, de ondertitels zijn gezet.

De rubriektitel wordt niet herhaald, maar aan de codering toegevoegd: HWZ, gevolgd door het afleveringsnummer.]

 

+46.06.24.1.MDZ [13] L. BOON Diepte

De Roode Vaan, 24 juni

 

+46.06.24.2.PSF [29] [[]] XXIX. EEN NIEUWE STERRENHEMEL

 

+46.06.24.3.HWZ [2] L.P. BOON De Roode Vaan, 24 juni

 

+46.06.25.1.HWZ [3] L.P. BOON De Roode Vaan, 25 juni

 

+46.06.26.1.MDZ [14] L. BOON Techniek

De Roode Vaan, 26 juni

 

+46.06.26.2.PSF [30] [[]] XXX. OP ZOEK NAAR EEN SCHUILPLAATS

 

+46.06.26.3.HWZ [4] L.P. BOON De Roode Vaan, 26 juni

 

+46.06.27.1.HWZ [5] L.P. BOON De Roode Vaan, 27 juni

 

+46.06.27.2.RNS L.P. BOON HENDRIK CONSCIENCE en

“De Leeuw van Vlaanderen”

De Roode Vaan, 27 juni

 

+46.06.28.1.PSF [31] [[]] XXXI. EEN VREEMD SMAKEND BAD

 

+46.06.28.2.HWZ [6] L.P. BOON De Roode Vaan, 28 juni

 

+46.06.29.1.MDZ [15] L. BOON Zelfzucht

De Roode Vaan, 29/30 juni

+46.06.29.2.PSF [32] [[]] XXXII. HET GEHEIMZINNIG

MENGSEL

 

+46.06.29.3.HWZ [7] L.P. BOON De Roode Vaan, 29/30 juni

 

+46.06.29.4.VVJ [15] [JO] GENEZING DOOR MUZIEK

De Roode Vaan, 29/30 juni

 

+46.07.02.1.MDZ [16] L. BOON Werk

De Roode Vaan, 2 juli

 

+46.07.02.2.PSF [33] [[]] XXXIII. NIEUWBAKKEN REUZEN

 

+46.07.03.1.PSF [34] [[]] XXXIV. ONVOORZIENE HINDERNIS

 

+46.07.04.1.PSF [35] [[]] XXXV. DE VALSCHE WETENSCHAP SIDDERT

 

+46.07.05.1.PSF [36] [[]] XXXVI. WIJ HEBBEN HEM!

 

+46.07.06.1.PSF [37] [[]] XXXVII. KEERE WEEROM,

MUIZEGOM!

+46.07.06.2.HWZ [8] L.P. BOON De Roode Vaan, 6 juli

 

+46.07.08.1.BCH [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken De Faun

De Roode Vaan, 8 juli

 

+46.07.08.2.PSF [38] [[]] XXXVIII. DE NIEUWE SAMSON

 

+46.07.09.1.PSF [39] [[]] XXXIX. EEN KRAK TEVEEL

 

+46.07.10.1.BCH [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Nog “De Faun”

De Roode Vaan, 10 juli

+46.07.10.2.PSF [40] [[]] XXXX. EEN FLAUWE MOP

 

+46.07.11.1.PSF [41] [[]] XXXXI. VAN JEROEM [sic] BOSCH TOT REMBRANDT

 

+46.07.11.2.VRR L. BOON. DONKERE TIJD VAN DEN VOS

REINAERDE

De Roode Vaan, 11 juli

 

+46.07.12.1.BCH [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Magritte

De Roode Vaan, 12 juli

 

+46.07.12.2.PSF [42] [[]] XXXXII. KRETEN IN DEN NACHT

 

+46.07.13.1.BCH [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Debat

De Roode Vaan, 13/14 juli

 

+46.07.13.2.PSF [43] [[]] XXXXIII. KONING KARNAVAL-TRUST

 

+46.07.13.3.VVJ [16] [JO] MODERNE SPOKEN

De Roode Vaan, 13/14 juli

 

+46.07.15.1.PSF [44] [[]] XXXXIV. DE KONING IN ZIJN

ONDERBROEK

 

+46.07.16.1.BCH [BOECKENSPIEGHEL] Uit de boeken Kort verhaal

De Roode Vaan, 16 juli

[Navertelling van een kort verhaal uit: Jack London: Als de goden lachen.]

terug