Bibliografie > Free-lance journalist


1944


+44.12.24.1.MKO

MIJN KLEINE OORLOG  ROODE NACHT

Zondagspost, 24 december

 

[De kronieken verschenen onder de rubriektitel: MIJN KLEINE OORLOG, waaronder in kleiner lettertype: door Louis-Paul BOON. Deze tekst werd geheel met een kastlijntje omkaderd. De hoofdstuktitels werden gezet uit hetzelfde corps als de platte tekst. De rubriektitel, evenmin als de publicatieplaats worden hier herhaald, maar aan de codering toe-gevoegd: MKO, gevolgd door het (ove-rigens niet gebruikte) afleveringsnummer.]





terug