Bibliografie > Free-lance journalist


INLEIDING


De lettercodering die in dit onderdeel gehanteerd wordt, heeft tot doel rubriek, serie, reportage, dan wel het onderwerp kort vast te leggen. De gekozen lettercombinaties doen soms vreemd aan, liggen niet voor de hand. Dit heeft te maken met de samenstelling van deze bibliografie met behulp van de computer. Om tellingen en zoeken in de tekst te vergemakkelijken diende de gekozen codering uiteraard niet vast te lopen door gebruik van lettervolgordes die in de ‘gewone’ tekst (kunnen) voorkomen. Zo kon bijvoorbeeld voor de eerst voorkomende codering niet het makkelijker herkenbare ALV [Voor: Aanvankelijk losstaand verhaal] gekozen worden: bij telling zou zo het woord ‘alvorens’ ongemerkt binnen slippen. Zo is Dorp in Vlaanderen niet DVL [hoofdvlak] en Eten op zijn Vlaams niet EVL [schapevlees] etc.

 

De betekenis van de lettercombinaties (voor dit onderdeel) is de volgende:

 

AVL [Aanvankelijk] losstaand verhaal

BBB Boontje's Bittere Bedenkingen Rubriek

BCH Boeckenspieghel Rubriek

BSW Brussel een oerwoud Reportage

FBK Ook de Afbreker bouwt op Rubriek

GTB Geniaal... maar met te korte beentjes Rubriek

GZS Gij zult slechts meenemen wat ge dragen kunt Rubriek

HBR Harde brief Soort

HVR Holland door de vóór-ruit van de autobus heen Reportage

HWZ Hij was een zwarte Reportage

IMR In memoriam

JVV Jeugd van vandaag Reportage

KKM Kunst, kunstenaar en maatschappij Onderwerp

KRK Kritiek Onderwerp

KPB Voorpublicatie ‘De Kapellekensbaan’

kpb Verhaal waarin personages uit ‘De Kapellekensbaan’ een

rol spelen, dat echter niet in het boek voorkomt

KVR Kluwen van Ariadne Rubriek

KZZ Aan de kust zonder naar de zee te kijken Reportage

LRB Lezersbrief komt ter sprake Onderwerp

MDZ Over Masereel's ‘De Zon’ Serie

MGP Maagpijn Novelle

MKO Mijn kleine oorlog Kroniek

NBB [Het kleine] Notaboek van Boontje Rubriek

PLK Plastische kunst, kunstenaars Onderwerp

PLP Plannen maken, opiniëren Onderwerp

PSF De wonderlijke avonturen van Proleetje en Fantast Serie

RGV Rubriek Geestelijk Leven Plaatsaanduiding

RNS Recensie Onderwerp

SHR Over schrijvers Onderwerp

SVH Over schrijven Onderwerp

TLB Uitleenbibliotheek Novelle

TVK Te oud voor kamperen Novelle

VDJ Voor de jeugd Rubriek

VHL Een vrouw heeft lief Serie

VRF Van de Vos Reinaerde [in Front] Serie

VRL Van de Vos Reinaerde [in literair blad] Onderwerp

VRR Van de Vos Reinaerde [in De Roode Vaan] Serie

VVJ Vertellingen van Jo Serie

WVV Wereld van Vandaag Rubriek

ZTD Zwerftocht in Engeland Reportage

ZTM Voorpublicatie ‘Zomer te Ter-Muren’

ztm Verhaal waarin personages uit ‘Zomer te Ter-Muren’ een

rol spelen, dat echter niet in het boek voorkomt

 

Een niet onbelangrijk aantal publicaties werd later (veelal in andere periodieken) opnieuw afgedrukt. Waar daarbij uitgegaan werd van de (vrijwel) letterlijke tekst van de voorgaande, dat wordt dit na de titelvermelding aangegeven: [H 53.02.28].

Herhaling van teksten, met elkaar gecombineerd in meestal literaire tijdschriften, wordt aangegeven als: [HL]

Waar voldoende redenen waren om aan te nemen dat een onderwerp of tekst eerder gebruikt werd, maar tekstovereenkomst gering is, wordt dit aangeduid net: [H].

terug