Bibliografie > Curiosa


PETITE-FLEURKE


 

Met een originele omslagtekening van Louis Paul Boon

 

R. Kuipers, Amstelveen, [augustus] 1974

Genaaid, 11 + 117 (blanco) p.

 

[Bibliofiele uitgave in 1 ex. vervaardigd n.a.v. het zestigste verjaarsfeest van

R. Kuipers][= Uitgever N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam]

terug