Bibliografie > Curiosa


[Verkiezingsfolder voor de kamerverkiezingen 1972 van de B.S.P.]


BERT VAN HOORICK

EEN LEVEN IN DIENST VAN HET VOLK

[Verkiezingsfolder voor de kamerverkiezingen 1972 van de B.S.P.]

 

Achterpagina:

EEN BRIEF AAN DE JONGE MENSEN

 

LOUIS PAUL BOON

OVER BERT VAN HOORICK

 

Misschien hebt ge niet zo heel veel belangstelling voor politiek. Of ik nu voor die doe, of

voor een andere, het komt toch allemaal op 't zelfde neer, denkt ge. En ge maakt een

bolletje zwart, hier of daar.

Toch zou ik U graag even vertellen hoe wij reeds in onze jeugd sociaal voelden en daar

iets voor offeren wilden. Ik weet nog dat Bert Van Hoorick een zeventienjarige jongen

was en reeds een blaadje uitgaf waarin hij, onder andere, over de toen nog erbarmelijke

toestanden in de fabrieken en op de werkmanstreinen schreef. Ik weet dat Van Hoorick

heel wat geofferd heeft toen hij, heel jong, een gemakkelijk leven de rug toekeerde.. Ik

weet wat hij geofferd heeft tijdens de oorlog, in het verzet ging en in Breendonk

gemarteld werd voor zijn overtuiging. Het heeft nu misschien, voor U, allemaal niet

zoveel belang meer. De oorlog is lang voorbij en heel wat sociale wantoestanden zijn uit

de weg geruimd. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat deze man de Bert

Van Hoorick van vroeger is gebleven, nog steeds bereid zich volkomen in te zetten,

denkend zoals gij, voelend zoals gij en vol leven zoals gij.

Heeft iemand in Aalst ooit zoveel bewerkstelligd als in de enkele jaren toen hij schepen

van Onderwijs en Cultuur was? Vraag het de jonge artiesten, die hem op de handen

droegen. Vraag het de andere jonge mensen, voor wie hij steeds in de weer was.

Het gaat er alleen om straks een bolleke zwart te maken. En dit zou ik willen zeggen: het

is verkeerd te denken dat het om het even welk bolleke mag zijn. Ge kunt het beter doen

achter de naam van iemand die iets voor U betekent, die iets verwezenlijkt voor U, die

iets voelt voor U en tenslotte nog steeds is zoals ge zelf zijt.

Mijn vader indertijd, die kon met trots zeggen: vanaf 't moment dat Bert Van Hoorick op

de lijst stond heb ik voor hem gedopt en ik heb het me nooit beklaagd.

[gesigneerd] Boontje

 

terug