Bibliografie > Curiosa


Brief i.v.m. de Gemeenteraadsverkiezingen 1970


[Brief i.v.m. de Gemeenteraadsverkiezingen 1970]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1970

9440 Erembodegem, postdatum

P E R S O O N L I J K

Mevrouw,Mejuffrouw,Mijnheer,

 

Veroorloof mij deze persoonlijke brief tot U te richten.

Iedereen kent “Boontje van het T.V. programma - ‘T Is maar een woord” doch weet

daarom niet dat dit Louis-Paul BOON, de 4de kandidaat op de socialistische lijst is.

Sinds mijn prille jeugd ben ik begaan met de nood van de werkende man en lag deze mij

nauw aan ‘t hart. Door dit feit heb ik er ook zoveel over geschreven in mijn talrijke

boeken.

Als schrijver en schilder ben ik ideaal geplaatst om de noden en verzuchtingen van

culturele organisaties te begrijpen.

Het is de B.S.P. die hun belangen zal verdedigen en op wie ze ten alle tijde beroep

kunnen doen. Steeds hield ik mij op de hoogte van culturele aangelegenheden die het volk

wat konden bijbrengen.

Om al die reden heb ik me zonder dralen terug aangesloten bij de zeer dynamische rode

ploeg voor de komende kiesstrijd.

Hopende, dank zij Uw stem, samen met U op de 11 oktober aanstaande, de overwinning

van de Socialisten in Erembodegem te kunnen vieren, zeg ik U bij voorbaat

Oprechte dank,

 

4e KANDIDAAT op de Louis-Paul BOON

SOCIALISTISCHE LIJST Vogelenzang

 

terug