Bibliografie > Vertalingen van werk van Louis Paul Boon in boekvorm


MENUET (pools)


MENUET / DWA KOSZMARY

Prze_o_yli Zofia Klimaszewska i Andrzej Wojta_

(Wspó_czesna Proza _wiatowa)

Pa_stwowy Instytut Wydawniczy, [Warszawa], 1980

 

[01.11-MENUET en 01.06-TWEE SPOKEN]

 

terug