Bibliografie > Vertalingen van werk van Louis Paul Boon in boekvorm


MENUET (Hongaars)


MENÜETT

[Fordította Szondi Béla

Illusztrálta Tassy Béla]

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979

terug