Bibliografie > Zelfstandige publicaties


HET ONTSTAAN VAN DE SOCIALISTISCHE TONEELBOND TE AALST 1890-1903


[], Aalst, [december] 1965

Brochure, geniet, 20 p., 14 x 21,5 cm.

 

p. [t.o.v. titelpagina [=1]]:

[Opdracht:] voor de vriendin Jane Van Hoorick-Broucke maart 1965

p. [22]: Colophon: Deze brochure werd uitgegeven door de Toneelgroep Kunst, Licht en Vrijheid, Aalst, ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig jubelfeest, in de maand december 1965.

Deze uitgave omvat 1.000 (duizend) exemplaren gedrukt ter drukkerij Gerard Vervecken Binnenstraat, 26, Aalst.

terug