Bibliografie > Voorwoorden, inleidingen en nawoorden


CACHOTTERIE, HOE BLIJF IK DUIZEND JAAR IN DE GEVANGENIS ZONDER ER MIJ MOE AAN TE MAKEN


CACHOTTERIE

HOE BLIJF IK DUIZEND JAAR IN DE GEVANGENIS ZONDER ER MIJ MOE AAN TE MAKEN

De beste cartoons over de gevangenis,

Voorwoord dr. Herman le Compte

Een interview met dr W. Schuurmans Stekhoven

En een nawoord van Louis Paul Boon.

Het geheel aangevuld met tien ‘Car-Boontjes’

Heuff, Nieuwkoop, 1975

 

[Nawoord op achterplat]

Alleen nog een nawoordje over de tekeningen, ingezonden voor de cartoonwedstrijd, ingericht door dr Herman le Compte. Zoals u weet heeft het echte cartoon geen onderschrift, wie de tekening bekijkt moet zomaar onmiddellijk het grappige of het onmogelijke ervan inzien. Ook ik waagde me aan vele grappige tekeningen, maar omdat ze allemaal van een onderschrift zijn voorzien, noemde ik ze geen car-Toontjes, maar car-Boontjes.

Om de eerlijkheid ten top te drijven moet eraan toegevoegd, dat, in mijn hoedanigheid van voorzitter der te beoordelen jury mijn eigen car-Boontjes niet hebben meegedongen. Het zou immers al te gemakkelijk geweest zijn, mezelf op bedriegelijke wijze de eerste prijzen toe te kennen.

Vele en veel mooiere, en ook doeltreffender dingetjes dan de mijne kwamen uit de bus. Meestal hebben ze dr. le Compte zelf tot middelpunt. We zien o.a. een lange gevangenis ging met bijna op alle deuren een kruisje van de reeds overleden celbewoners, en mistroostig het boek van dr le Compte in handen houdend, kijkt de gevangenisbewaker naar diens celdeur [...] “misschien word ik wel duizend jaar”.

Zelfde titel inspireerde ook nog tot een andere cartoon: een gevangene die wanhopig elke voorbije dag aanstreept, en ondertussen leest hoe hij 1000 jaar zou kunnen worden.

Of dr le Compte die de Orde der Geneesheren, voorgesteld door een ouwe ziekelijke man, onderzoekt en vaststelt: “Nee, man, ik geloof niet dat gij nog 1000 jaar te leven hebt”. Op bitter-grappige wijze wordt ook het symbool der geneeskunde aangebracht: de slang, die rond de staven van het celvenstertje kronkelt.

Al met al weer eens, alles samen, een echt levend boek dat voor de nodige op-schudding kan zorgen. En dat niet alleen in staat kan zijn de Orde der Geneesheren af te schaffen, maar ook een en ander te wijzigen in ons gevangenissysteem.

“Warm aanbevolen”, zou de gevangeniskok zeggen.

Louis-Paul Boon

 

terug