Bibliografie > Voorwoorden, inleidingen en nawoorden


VERZAMELD PROZA (WALRAVENS, Jan)


WALRAVENS, Jan:

VERZAMELD PROZA

Ingeleid door Louis Paul Boon

Paris/Manteau, Amsterdam/Brussel, 1971

 

p. 7-13: Inleiding

Ja, het is fijn dat het werk van Jan Walravens opnieuw wordt uitgegeven, en nu verzameld. Buiten zijn ‘Jan Biorix’ zou het ook moeten mogelijk zijn, alle andere werk bij elkaar te brengen, alles wat hij in kranten en weekbladen in allerhaast, in liefde of woede, maar steeds met overtuiging, heeft neergepend. Heel wat van zijn dagelijkse werk, gewoon stukken uit de krant Het Laatste Nieuws, en zelfs ook nog - indien dit mogelijk was - zijn gesprekken over kunst die hij indertijd op tevee had. Het is allemaal belangrijk, van het eerste woord tot het laatste, omdat het de stootkracht is geweest voor onze literatuur van na de tweede wereldoorlog.

Moedig als geen heeft hij nieuwe theorieën verkondigd, daarvoor geleden en gestreden, en ze uiteindelijk - gelukkig - ook nog zien doorbreken. Met liefde en bewondering, en met ook nog vertedering, heb ik hem indertijd Jan Biorix genoemd, en niet zozeer om zijn manhaftige snor, maar wetend welke moed toen nodig was om zich tegen de indertijd gangbare meningen en waarden te verzetten, en eigen meningen en waarden - de onze - ervoor in de plaats te brengen ....

[Zie ook: 08.04]

terug