Bibliografie > Voorwoorden, inleidingen en nawoorden


GEDICHTEN (KERCKHOVE, Remy C. van de)


KERCKHOVE, Remy C. van de:

verzameld en ingeleid door Louis-Paul BOON

(Poëtisch Erfdeel der Nederlanden [P21])

Heideland, Hasselt, 1964

p. 5-11: [Inleiding]

REMY C. VAN DE KERCKHOVE door Louis-Paul Boon

[...] Zoeken naar een volledige onbevlekte oprechtheid. Ontdaan zijn van elke begoocheling, van elke waan. In zijn poëzie de angst, de ijlte, de geboorte, het bestaan, de dood, de kilte bezingen. Aardse woorden doen herleven in de onschuld van een gebroken geschokte menselijkheid. Grenzen en beperkingen weigeren te aanvaarden. Uit de duistere schok van woord en ondergang de genster van het bevrijdend gedicht laten ontspringen. Ziedaar Remy C. van de Kerckhove, de ganse, de totale, met al zijn gaven, zijn bezwerend woord, zijn nooit aflatende angst, zijn blijvend knagende doodsgedachte.

Wie hem ontmoette, had nooit kunnen veronderstellen met een dichter te doen te hebben. Hij behoorde meer tot het type dat zich te onderscheiden weet op de sportvelden - hij was ten andere een gewaardeerd voetballer - en om schoonheid en de plastische weergave ervan, heb ik hem weinig of niets weten bekommeren [...]

 

terug