Bibliografie > Bijdragen in boeken


1954 Een literaire doorsnee


Redactie: Erna Staal en Murk Salverda (hoofdredactie)

Keuze en bijschriften illustraties: Erna Staal

[Schrijversprentenboek 36]

Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum/Querido, 's-Gravenhage/

Amsterdam, 1994

 

Bijdrage:

p. 78: [Brief van Louis Paul Boon aan Bert Bakker]

[p. 15, 52, 73, 76-78, 93: Aantekeningen over Boon]

terug