Bibliografie > Bijdragen in boeken


DICHTEN OVER DICHTEN


JONGSTRA, Atte & Arjan PETERS

Een ontwikkelingsgang

Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw

Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1994

 

Bijdrage:

p. 492: stilte, hier werkt een dichter [Uit: 01.67-VERZAMELDE GEDICHTEN]

terug