Bibliografie > Bijdragen in boeken


OP EN ROND DE MUZIEKBERG


[Voorwoord: Minister Marc Galle]

Z.n., z.pl., 1982

 

Bijdrage:

p. 39-41: Een feest [Fragment uit: 01.20-DE BENDE VAN JAN DE LICHTE]

p. 48: [Colofon:]

 

Deze brochure kwam tot stand ter gelegenheid van de Sluiting van de ‘Week van het Bos’ en als aanloop van de ‘leefmilieucampagne 1982’, beide op initiatief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap [...]

terug