Bibliografie > Bijdragen in boeken


EVEN NAPRATEN OVER AALST IN 1901


WAUTERS, Marcel, Willem M. ROGGEMAN, Jo VERBRUGGHEN

Louis Paul Boon Vereniging, Sint Lievens-Houtem, 1982

 

Bijdragen:

p. [3]: Marcel Wauters: Het jaar 1901

p. [4-5]: Willem M. Roggeman: Politie helpt de anarchist Boon

p. [6]: [Handschrift] B. Van Hoorick: Op 10 mei a.s. zal het drie jaar geleden zijn dat L.P. Boon ons ontviel. Het was voor al zijn vrienden een onverwachte en harde slag. We hielden onze adem in. Toch was het even later alsof hij voortleefde want hij schonk ons nog het “Geuzenboek” en “Eros en de eenzame man”. Thans loopt de verfilming van zijn “Menuet” in de bioscopen.

L.P. Boon blijft onder ons.

Laten we met hem blijven in de vereniging die zijn naam draagt.

p. [7-35]: [Facsimiles van de handschriften van de hierna volgende hoofdstukjes (nu als typoscript afgedrukt) uit Het jaar 1901, bovenaan als auteur: Boontje]

p. [37-38]: Woensdag 7 januari [1976]: De bakker op ronde

p. [38-40]: Donderdag 29 januari [1976]: Beerkar in de stad

p. [40-41]: Vrijdag 27 februari [1976]: Bestolen Amsterdammers

p. [42-43]: Woensdag 1 maart [1976]: De zwangere dienstmaagd

p. [43-44]: Dinsdag 9 maart [1976]: Bloempjes plukken

p. [45-46]: Donderdag 16 oktober [1975]: De ongetemde feeks

p. [47-48]: Vrijdag 17 oktober [1975]: Een Duitser op stap

p. [48-49]: Maandag 20 oktober [1975]:Bekentenis in het hospitaal

p. [49-50]: Woensdag 22 oktober [1975]: Dubbele zelfmoord

p. [51-52]: Vrijdag 24 oktober [1975]: Bandietje spelen

p. [53-54]: Maandag 27 oktober [1975]: Aan het Sluiske

p. [54-55]: Donderdag 30 oktober [1975]: De boerenstielman

p. [56-57]: Zaterdag 8 november [1975]: Een lijk in de kelder

p. [57-59]: Vrijdag 5 december [1975]: De bedrogen echtgenoot

p. [60-61]: Donderdag 18 december [1975]: De moeder moest weg

p. [62-68]: Jo Verbrugghen: Een lange rode draad getrokken

p. [69]: “Het jaar 1901” besproken

p. [70]: [Colofon:]

EVEN NAPRATEN OVER AALST IN 1901, werd in april 1982 in offset gedrukt en uitgegeven ten uitsluitende behoeve van de leden van de Louis Paul Boon Vereniging vzw met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 80.

De eksemplaren zijn alle buiten handel en de volledige oplage, beperkt tot tweehonderd eksemplaren, werd gratis, als premie, aan de leden van de vereniging bezorgd.

De erven van Louis Paul Boon stonden bereidwillig vijftien bladzijden handschrift af die in fac[sic]simile werden afgedrukt. Verder bevat de uitgave, naast het typoscript van deze bladzijden handschrift, onuitgegeven teksten van Marcel Wauters en Willem M. Roggeman, een groet van Bert Van Hoorick, voorzitter van de Vereniging, en bibliografische nota's met besprekingen door Jo Verbrugghen. Voor de illustratie werd gebruik gemaakt van oude postkaarten, uitgegeven tussen 1890 en 1910.

De kaft werd verzorgd door Eurografica te Erpe-Mere.

Dit is het eksemplaar van ...

terug