Bibliografie > Bijdragen in boeken


6 LEEUWEN MET 1 TAND


Een reeks aforismen en citaten over Vlaamse en “Belgische” Leeuwen

samengesteld door Gerd de Ley

(Galgeboekje 50)/

BROECK, Walter van den:

1 COLA MET 6 RIETJES

hollandermoppen

(Galgeboekje 31)

De Galge, Brugge/Antwerpen, juli 1971

 

Bijdragen:

p. 16 en 19:

[2] Aforismen

[Het bundeltje van Walter van den Broeck werd ruggelings gebundeld met dat van Gerd de Ley. Uitgever Jan Verhaert op p. [6], aan Van den Broecks ‘zijde’:

Ter gelegenheid van het 25-jarig Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord (1946-1971) wordt met deze vijfentwintigste druk een definitief eindpunt geplaatst. Onze afscheidsgroet gaat dan ook vooral naar de ontelbare Nederlandse lezers welke zo ‘sportief’ hebben weten te incasseren]

[De bundel van Gerd de Ley verscheen voor 't eerst]

terug