Bibliografie > Bijdragen in boeken


MODERNE VLAAMSE VERHALEN


Verzameld en ingeleid door André Demedts

Prisma-boeken, Utrecht/Antwerpen, [1961]

 

Bijdragen:

p. 82-95: Flarden van vroeger

Het eerste vriendje [Flarden van vroeger, 03.60.04.04] / Met nicht Elsje

[03.59.11.24] / Portret van oma [03.60.02.19] / Aan de zelfkant

[03.60.05.11] / Een voorspelling [03.60.06.27]/ Ziekenbezoek

[03.60.05.03] / Avond in de regen [03.60.05.26] / Staf Spies en Zonen [03.60.07.01] / Vader en Zoon [03.60.04.02]

[Tekst van ‘Boontjes’ in Vooruit. De datumcodering wordt tussen haakjes gegeven. 't Geheel werd ondertekend met: BOONTJE]

 

[Op deze bundeling doelde Ruig in zijn column in de Nieuwe Gazet van 2 maart 1966:

‘In een Antwerps college besloot een leraar - Nederlands, wiens overtuiging overeenstemt met deze van het college, om de leerlingen van het hoogste jaar hoger middelbaar wat vertrouwd te maken met de hedendaagse letterkunde. Hij nam dus een bloemlezing, samengesteld door Demedts, wiens overtuiging overeenstemt met deze van het college, en uitgegeven door een zaak waarvan de overtuiging eveneens overeenstemt met deze van het college.

Volgens de leraar had hij dus drie waarborgen van overeenstemming. De directie van het college verwierp toch de bloemlezing, want er kwam een stukje in voor van Louis-Paul Boon. Een zeer onschuldig stukje, zoniet had het in die bloemlezing geen plaats gekregen.

De leraar deed beroep op de drie “waarborgen”.

Zei het schoolhoofd: “Maar desalniettemin... brengen we onze studenten op het s p o o r van een slecht auteur”]

 

terug