Bibliografie > Bijdragen in boeken


HET ZILVEREN BOEK VAN DE W.B.-VERENIGING


Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan

der Wereldbibliotheek-Vereniging

Wereldbibliotheek-Vereniging, [Amsterdam], 1950

 

Bijdrage:

p.53-64: Mijn leed werd dadelijk een Wereldleed [Eerste publicatie]

 

terug