Bibliografie > Bijdragen in boeken


INLEIDING


In dit hoofdstuk worden boeken vermeld, waaraan Boon een bijdrage leverde. Veelal gaat het om eerder gepubliceerde teksten. Waar de oorspronkelijke publicatieplaats achterhaald kon worden (soms verschilt de titel van het stuk, dan wel vond een ingrijpend tekstwijziging plaats) wordt deze tussen rechte haakjes [] weergegeven. Is die plaats een periodiek, dan geschiedt die vermelding direct achter de titel van de bijdrage [03.etc]. Men vindt de inlichting dus in hoofdstuk 03.

terug