Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


SOLDATENBRIEVEN


Vijf brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine

De Griffel, Hasselt, 1993

8 dubbelgeslagen vellen in omslag en vervolgens in kartonnen etui,

geadresseerd en voorzien van gestempelde postzegels. Afzender is:

Soldaat Boon Lowie, 2e karabiniers 10 cie te Velde

 

Vel 1 [1]: VOORWOORD

[3]: In het najaar van 1939 werd L.P. Boon gemobiliseerd. Zijn eenheid, het karabiniersregiment “Prins Boudewijn” werd gekazerneerd te Tessenderlo waar ze belast werd met de bewaking van het Albertkanaal. Rond Boon ontstond weldra een groepje “artisten” die het saaie soldatenleven wisten op te fleuren met sketches, cabaret en toneel. Hun geliefkoosd trefpunt was de kantine “In de Vochtige Matras” die gelegen was in het gehucht Berg te Tessenderlo.

Boon had een innige relatie met zijn jongere zuster Jeannine.

Gedurende zijn verblijf in Tessenderlo schreef hij haar meerdere brieven waarin wij hem leren kennen als een familiemens, bekommerd en vol bezorgdheid over het wel en wee van de zijnen.

Aan zijn verblijf in Tessenderlo kwam een einde toen hij in mei 1940 aan het Albertkanaal werd gevangen genomen en naar Duitsland werd afgevoerd.

Met de uitgave van deze “Soldatenbrieven” willen wij een Limburgs - dus bescheiden - saluut brengen aan één van onze grootste auteurs

Vel 2 [3]: Ets

Vel 3 [2-3]: Beste Zuster Jeanne [brief over twee pagina's + karikatuur van soldaat

Van Hecke]

Vel 4 [2]: Beste Zuster Johanna [brief over een pagina]

[3]: [Tekening: ‘Boerenmeisje’

Vel 5 [3]: Beste Zuster Jeaninne [brief over een pagina]

Vel 6 [2-3]: Zeer achtbare Jonge Juffrouw [brief over twee pagina's, geïllustreerd

met vijf tekeningetjes]

Vel 7: Beste guitige en babbelzieke zuster [brief over twee pagina's]

Vel 8 [3]: COLOFON

Deze brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine werden niet eerder gepubliceerd. Ze werden gebundeld en uitgegeven door antiquariaat De Griffel te Hasselt in juni 1993.

De illustraties werden overgenomen uit de oorspronkelijke brieven.

De bijgevoegde ets werd ontworpen en gedrukt door graficus H. Pauwels die ieder exemplaar eigenhandig nummerde en signeerde.

Lay out, typografie en druk werden verzord [sic] door drukkerij Dirix te Hasselt.

er werden 130 exemplaren gedrukt waarvan 10 niet in de handel genummerd van I tot X en honderdtwintig genummerd van 11 tot 130. Dit is exemplaar nummer

terug