Bibliografie > Zelfstandige publicaties


DE WIJNKELDER VAN FRANKRIJK


[De Vlam, Gent, september 1955] 049/050)

Ingenaaid, [106 + II p.] [incl. 60 illustraties], 14 x 21,5 cm.

 

Omslag: J. van Hulle

p. [4]: Voorwoord:

Zeer veel is reeds geschreven over de wijn. Misschien is er zelfs alles over verteld. Toch was het geen gemakkelijke onderneming om deze reportage samen te stellen. Zorgvuldig diende vermeden ook maar de schijn te wekken dat het een soort reklame werd ter bevordering van het wijngebruik. Anderzijds was de plaatsruimte beperkt. Het ging er ten slotte alleen om een veel besproken onderwerp aangenaam te behandelen, zodat elkeen, of hij al dan niet liefhebber is van wijn, met genoegen de reportage leest en er ook wat mee leert. Afgaande op het behaalde succes, mag aangenomen worden dat dit doel werd bereikt. Van vele zijden werd aan de samenstellers medewerking verleend. Wij danken in het bijzonder het ‘Comité belge de progagande en faveur du bon vin de France’.

Onze dank gaat eveneens naar de wijnverbouwers, die voor sommige streken documentatie stuurden en voor andere aan de samenstellers heel wat inlichtingen gaven, bij de rondrit die zij maakten. Wij danken ook de firma's die niet hebben geaarzeld flessen wijn beschikbaar te stellen voor de prijskamp, die aan deze reportage verbonden was. De lijst vindt men achteraan in deze brochure.

Deze reportage is weer een werk waar Vooruit fier mag op zijn...

p. 5: 1. Loflied van de wijn

p. 8: 2. Een beetje geschiedenis (maar geen droge)

p. 11: 3. Een geschiedenisboek met wijnvlekken

p. 15: 4. De “confrèries”

p. 18: 5. De champagne

p. 22: 6. Bij de tweede fles champagne

p. 26: 7. Onze laatste fles champagne

p. 29: 8. In de Elzas

p. 32: 9. Elzasserwijn voor Amerika

p. 36: 10. Bij de hertogen van Bourgondië... en andere felle wijndrinkers

p. 40: 11. Een Breugheliaans feest bij de “Chevaliers du Tastevin”

p. 44: 12. Opgesloten in de cellen van een oude vesting

p. 47: 13. In de Jura... waar men geen twee glazen tegelijk drinkt

p. 50: 14. In de Rhônevallei

p. 54: 15. In de schaduw van het paleis te Avignon

p. 57: 16. Wijn uit Savoie

p. 61: 17. Var, het zuiden van Frankrijk

p. 65: 18. De “meester-proevers” uit Languedoc

p. 68: 19. Zoet als honing... de “vins doux naturels”

p. 71: 20. Naar Pau waar de schim van Hendrik IV nog steeds rondwaart

p. 75: 21. Rustdag te Bearn

p. 78: 22. Wijnen uit Bordeaux

p. 81: 23. Enkele wijnen uit Bordeaux

p. 84: 24. Een ietwat straffere wijn... cognac en armagnac

p. 88: 25. Anjou en Saumure... de wijnen die “verleiden”

p. 92: 26. Muscadet en Touraine

p. 95: 27. Jasnieres, Berry... en een verrassing

p. 98: 28. Lof van het glas

p. 104: 29. Het ontstaan van onze kristalnijverheid

p. [107]: Firma's die belangstelling hebben getoond voor de “Tour van de Wijn”. Deze huizen worden warm aanbevolen.

Achterplat: S.M. HET LICHT, GENT

 

 

048 Deze reportages verschenen van 5 juli tot en met 5 augustus 1955 in Vooruit onder de titel De Toer van de wijn en de wijnkelders van Frankrijk. In 10A.18-VERDOODT (p. 56) wordt abusievelijk vermeld: ‘tot 31-7-1955’. Door de bundeling 01.32-REPOR-TAGES uit 1961 kwam definitief vast te staan dat Louis Paul Boon de auteur s.

049 Deze reportage werd evenals 01.18; 01.22; 01.25; 01.26; 01.27; 01.29 en de bundeling 01.32 uitgegeven door De Vlam. Gedrukt werden deze bundels bij S[amenwer-kende].M[aatschappij]. Het Licht. De veelal voorkomende uitgeversaanduiding De Vlam/Het Licht is onjuist. Het Licht beëindigde haar uitgeversactiviteiten rond 1950.

050 Alom worden andere publicatiejaren vermeld. De catalogus van de Universiteits-bibliotheek Amsterdam meldt bijvoorbeeld ‘ca. 1957’. 10A.13-OVER BOON (p. 48) en 10A.08-VERHUYCK (p. 54) geven als jaar van publicatie 1957. De Nederlandse Centrale Catalogus geeft voor meerdere Nederlandse bibliotheken het jaar aan als ‘1958’. Alleen R.J. van de Maele [10B.35-TIJDINGEN (p. 33-43)] en Verdoodt [10A.18-VERDOODT (p. 56)] dateren deze publicatie juist.

De eerste reportage-series van Boon werden gebruikt voor een prijskamp. Uit het reglement daarvan blijkt dat de deelnemers ‘gratis een exemplaar van de brochure waarin de reportage na het verschijnen gebundeld wordt’ ontvingen. Voor deze brochures werd gebruik werd gemaakt van het zogeheten ‘staand zetsel’. Omdat langdurig bewaren daarvan veel geld kost, kunnen we aannemen dat deze brochures verschenen kort na publicatie van de reportage in Vooruit.

Zie: 01.32-REPORTAGES

terug