Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


PRIESTER DAENS, EEN EVOKATIE


Met een inleiding door M[ichel] Oukhow

Daens Aktiefonds, [Antwerpen, 1979]

Losbladig in map, niet-gepagineerd (12 bladen)

 

Colofon: Een tekst van Louis Paul Boon, historisch materiaal en zeven illustraties van diverse artiesten, werd in november 1979 uitgegeven door het Daens Aktiefonds te Antwerpen, ter financiële ondersteuning van haar sociale aktiviteiten.

Zowel tekst als grafiek werden integraal gedrukt op Vélin d'Arches 200 gr. De uitgave werd volgens de wettelijke bepalingen ter zake geregistreerd onder nummer D/1979/29755/1 door het Daens Aktiefonds.

De oplage bedraagt zestig exemplaren, van 1-60, en vijftien exemplaren voor de medewerkers, van I tot XV, alle met de hand genummerd.

Het eerste exemplaar bevat daarenboven [met ballpoint doorgeschrapt: “de originele tekening van Boon en”] de diverse staten en proefdrukken van de illustraties en alle etsplaten.

 

[Hierover meldt 10A.18-VERDOODT: [Bevat] 2 facsimiles van brieven van A. Daens aan J. van Rijswijck (Aalst, 27-2-1897 en Aalst, 14-4-18(?)) + 4 ill. door Broeder Max, K. Calliauw, E. Chaffart en D. Peleman; de inhoudsopgave vermeldt daarenboven een pentekening door L.P. Boon en een frontispice door O. Landuyt (beide ill. werden meteen bij de publikatie verwijderd door de uitgever) - overigens vermeldt het colofon [zeven illustraties van diverse artiesten]]





terug