Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


LOUIS-PAUL BOON, SCHRIJVER, 1912-1979


Daens-aktiefonds, Antwerpen, 1979

[8] bladen in omslag

 

p. [1]: [Titelpagina:

louis-paul boon

schrijver, 1912-1979

p. [2]: [Foto:]

[Boventekst:]

IK GELOOF IN NIETS MEER

MAAR IK HEB ONTZAGLIJK MEER LIEFGEKREGEN

[Ondertekst:]

LOUIS-PAUL BOON, SCHRIJVER, 1912-1979

p. [3]: [Autobiografische tekst:]

Sta mij toe in korte woorden voor te stellen wie en wat ik ben:

boontje, ...

een beetje argeloos voor het leven gaande en met

één oor luisterend naar wat de anderen te vertellen hebben

over kunst en veel andere dingen

die vroeger niet bestonden in mijn boontjesleven.

En het is mogelijk dat ge slechts van die boeken houdt,

waarin alles gezegd wordt met woorden die blinken gelijk geslepen edelstenen, zo schoon,

of met woorden gelijk vierkantig gekapte arduinblokken,

zo krachtig

maar ik kan er niets aan veranderen,

ik hou meer van die gelegenheidsschrijvers.

Het is te zeggen, van die doodgewone mensen die almeteens behoefte voelen om hun hart uit te tekenen op een blad papier, vol van schone en eerlijke taalfouten.

p. [4]: [Gedicht] [Stiller blijft het als nooit tevoren]

p. [5]: [Gedicht] [De nacht wordt donker]

p. [6]: [Facsimile handschrift] [Boontje: Eilandstraat]

p. [7]: [Afdruk zelfportret]

p. [8]: Kolofoon:

Deze map verscheen ter gelegenheid van de louis-paul boonherdenking van het Daens-aktiefonds op 20 juni 1979 en bevat enkele onuitgegeven teksten van boon, een recente foto en een zelfportret uit 1942.

De oplage bedraagt 100 genummerde exemplaren.

terug