Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


GEDICHTEN louis paul boon / lino's louis paul boon / de toekomst voorspeld


(Hoofts bibliofiele serie 6)

[Hooft Aalst 1975]

Losbladig, niet-gepagineerd, [13 bladen in omslag]; 7 bladen ill. (6 lino's +

1 originele tekening), 30,5 x 40,5 cm.

 

[2]: lino: SCHOPPEN AAS [in spiegelschrift]

[3]: lino: [zonder titel]

[4]: ingekleurde potloodtekening:

[titel boven:] harten tien

[titel onder: het einde van een liefde [gesigneerd]

[5]: 1. eens mijn geliefde/eens als alles eens zal zijn/nadat rome zo

mooi brandde... [gedicht]

[6]: lino: Schoppen Aas [tekst linksonder in de lino zelf]

[eronder:] het vuur - pijn en smart [genummerd en gesigneerd]

[7]: 2. eens mijn geliefde zal alles eens zijn [gedicht]

[8]: lino: Harten Aas [tekst linksonder in de lino zelf]

[eronder:] het water - de liefde [genummerd en gesigneerd]

[9]: 3. eens mijn geliefde/eens als alles eens zal zijn/zal gebeuren wat

mijn grootmoeder/grootvader heeft voorspeld [gedicht]

[10]: lino: Ruiten Aas [tekst linksonder in de lino zelf]

[eronder:] de lucht - geld en fortuin [genummerd en gesigneerd]

[11]: 4. eens mijn geliefde schat [gedicht]

[12]: lino: Klaver Aas [tekst linksonder in de lino zelf]

[eronder:] de aarde - de lente [genummerd en gesigneerd]

[13]: COLOFON

DE TOEKOMST VOORSPELD

vier gedichten, vier lino's en één originele tekening van Louis Paul Boon, verscheen in maart 1975 als zesde deel van Hoofts Bibliofiele Serie onder redactionele leiding van Herwig Leus en Willem M. Roggeman.

De bundel werd in opdracht van Uitgeverij Hooft gezet in 18 punt Bembo Romein en gedrukt op Vélin d'Arches 250 gr. De lino's werden gedrukt door Guastavino te Ursel, de gedichten werden gezet door Drukkerij Erasmus te Gent. De bundel werd volgens de wettelijke bepalingen terzake geregistreerd onder nummer D/1975/2012/I.

De oplage bedraagt vijfentwintig exemplaren, van 1 tot 25 en zeven auteursexemplaren, van A tot G alle met de hand genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Het eerste exemplaar bevat daarenboven het handschrift van de gedichten, de proeven van de lino's en de linosneden.

 

[Dit eerste exemplaar berust in de collectie van de Stadsbibliotheek van Antwerpen (Catalogusnr C 237973; 6). In tegenstelling tot het in de colofon gestelde werden de proeven van de lino's en de linosneden zelf niet aangetroffen. Wel bevat de map de handschriften, de typoscripten en de drukproeven van de gedichten. In het eerste gedicht werd op de drukproef een wijziging in de tekst aangebracht in een handschrift dat niet dat van Boon is. Luidde in handschrift de eerste drie regels van handschrift en typoscript: “eens zal alles eens zijn / nadat de kikker verdween / uit sloot en plas uit ploot en slas”, na wijziging in de drukproef wordt afgedrukt: “eens zal alles eens zijn / nadat de kikker verdwenen was / uit sloot en plas”]

 

1979 [= 1980]: 2e druk (gewijzigde versie) in: 01.67-VERZAMELDE GEDICHTEN

terug