Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


HET BRILLETJE VAN OMA


(Schrijverscyclus Bzztôh Teater [16])

Bzztôh teater, Voorburg, 1973

Planodruk, 1 blad, 30,5 x 42 cm.

 

[Facsimile van het handschrift in 100 genummerde exemplaren]

terug