Bibliografie > Bibliofiele uitgaven, werk in kleine oplagen


PETITE FLEURKE


door Louis Paul Boon

KOSMONAUT

Foto's van J.C. Boon

werden gedrukt op de persen van Leo Drieghe te Wetteren in opdracht van HEDENDAAGS

onder de titel: BOON, VADER EN ZOON 7 juni 1964

de oplage bedraagt 25 exemplaren alfabetisch genummerd en 100 exemplaren genummerd van 1 tot en met 100 en gesigneerd [door de fotograaf]

Losbladig, 12 bladen [waarvan 4 bladen illustraties], 24,5 x 33 cm.

 

[Het voorplat vermeldt: vader BOON zoon]

terug