Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


HIJ WAS EEN ZWARTE


Over oorlog en collaboratie

Louis Paul Boon

Dimitri Verhulst Chris van der Heijden Kris Humbeek

[De Trust der Vaderlandsliefde]

Meulenhoff/Manteau, [Antwerpen/Amsterdam, 2003]

Paperback, 155 p., 20 x 12,5 cm.

 

p. [4]: De Trust der Vaderlandsliefde staat onder redactie van Geert Buelens,

Kris Humbeeck, Harold Polis, Matthijs de Ridder en Jan Stuyck

Omslag: Aksent/Johan Buijs

Binnenwerk: Aksent/Dominic Van Heupen

p. [5]: Inhoud

p. 7-8: [Redactie]: Woord vooraf

p. [9]-52: Louis Paul Boon: Hij was een zwarte.

Met een gewezen lid van het NSJV in de Ardennen

p. [53]-68: Dimitri Verhulst: Zwart gaat moeilijk af.

Met een gewezen aanhanger van het Verdinaso aan zijn zwembad

p. [69]-83: Chris van der Heijden: Van zwart, grijs en wit. Oorlog en mensbeeld

p. [84]-142: Kris Humbeeck: ‘Een nieuwe generatie van onwetenden wordt opgeleid’.

Collaboratie, berechting en maatschappelijke reïntegratie

volgens Louis Paul Boon

p. [143]-154: Norbert de Batselier: Nawoord

Achterplat: Hij was een zwarte

Over oorlog en collaboratie

In het late voorjaar van 1946 schrijft Louis Paul Boon de reportage Hij was een zwarte. In volle repressie laat Boon een zeer genuanceerd geluid horen. Hij maakt zich niet alleen druk over het feit dat de repressie erg selectief is, hij wijst al zeer vroeg op de gevaren van een te eenzijdige aanpak. Bij de bestraffing van de collaboratie wordt geen rekening gehouden met de soms erg specifieke omstandigheden. Van democratische heropvoeding is al helemaal geen sprake. Heel wat kleine ‘zwarten’ zijn volgens Boon in de illusie gesterkt dat ze een van eigenbelang gespeend idealisme belijden, terwijl in werkelijkheid hun ‘sociaal geweten’ in slaap is gewiegd.

Dit idealisme kleurt in belangrijke mate de verwerking van het verleden. Bovendien zit het diepgeworteld in de Vlaamse samenleving. Om een genuanceerd beeld van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog te vormen, is er een grondige en systematische studie van het idealisme nodig. Daatoe vormt Hij was een zwarte de aanzet.

Hij was een zwarte bevat een door Kris Humbeeck becommentarieerde editie van Boons tekst en een begeleidende reportage van Dimitri Verhulst. Chris van der Heijden belicht het Nederlandse ‘grijze verleden’. Het nawoord is van Norbert de Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Hij was een zwarte verschijnt onder redactie van De Trust der Vaderlandsliefde.

 

Opmerking: Nergens in deze uitgave wordt melding gemaakt van de eerste publicatie in boekvorm.

terug