Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


HET BOEK JEZEBEL


Bezorgd door Johan Dierinck & Britt Kennis

[Reeks Literaire tekstedities en bibliografieën, nr. 3]

[Boon-studies, 11]

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1999

Paperback, 236 + I p., 16 x 24 cm.

 

p. [5]: [Motto:]

Ik wil alleen maar met wat ongepaste ironie over mijn vriendin Jezebel schrijven, maar onbewust heb ik het gevoel of ik de boodschapper ben van de nakende ondergang onzer beschaving.

Louis Paul Boon in Het Boek Jezebel

p. I-XIV: Johan Dierinck: Voorwoord

p. XV-XVI:

Bibliografie

p. XVII-XXVI:

Britt Kennis/Johan Dierinck: Editieverantwoording

p. [1]-55: Deel I

De nieuwe lady's Hamilton

Het verhaal van Christine en haar vriendinnetje Mandy, gewoon uit de bladen geknipt, en met slechts af en toe een woord aangedikt en verfraaid.

p. [57]-104:Deel II

Het boek Jezebel

I (de reeds verschenen stukjes in de krant)

p. [105]-151:

Het boek Jezebel

II (het reeds geschreven gedeelte niet meer verwerkt in stukjes)

p. 153-176: Annotaties

p. 178-179: Selectieve literatuurlijst

p. 181-233: Variantenapparaat Het boek Jezebel

p. 235-236: Inhoudstafel

p. [238]: Colofon

Dit elfde deel in de reeks ‘Boon-studies’ van het L.P. Boon-documentatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen, L.P. Boon. Het boek Jezebel, verschijnt in een oplage van 400 gebrocheerde exemplaren. Het boek werd gezet in een 11-punts Garamond. Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt met steun van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde.

Omslagontwerp en vormgeving: Jan van Caneghem

terug