Bibliografie > Postuum uitgegeven werk


HET RECHT VAN VERVORMEN


Samengesteld door Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck

(Klassieken uit Vlaanderen deel 7)

Standaard, Antwerpen, [1999]

Paperback, 383 p.

 

p. 4: [...] werd uitgegeven met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kunst

Omslagfoto: M. De Bakker / Omslagontwerp Amber/Dirk Gijsels

p. 5: Inhoud

p. 11-44: Het recht van vervormen (door Kris Humbeeck & Ernst Bruinsma)

p. 373-374 : Tekstverantwoording

p. 375-383: Register van persoonsnamen

Achterplat: Een ruime selectie uit het kritische werk van Louis Paul Boon

Samengesteld en ingeleid door Ernst Bruinsma en Kris Humbeeck

Boeken als De voorstad groeit, Mijn kleine oorlog, De Kapellekensbaan en Pieter Daens, alle van de hand van Louis Paul Boon (1912-1979), kunnen tegenwoordig aanspraak maken op de wat paradoxale eretitel ‘moderne klassieken’. Boon is evenwel meer dan alleen man een eigentijdse romanschrijver. Hij is bijvoorbeeld ook de auteur van vele tientallen literatuur- en kunstkritische bijdragen, die hem aanvankelijk het imago bezorgden van een stuitend ondeftige en behoorlijk rancuneuze polemist, een ‘tedere anarchist’, die in de bijna kapseizende ‘wereld-van-vandaag’ wild om zich heen schopte. Onder alle heftigheid ging echter een radicale kritiek van een romantische traditie schuil, waar de meeste literatoren lange tijd weinig oog voor hebben gehad. Pas vanaf de jaren zestig kreeg men geleidelijk inzicht in de complexiteit van Boons literaire engagement, en is men het belang gaan erkennen van Boons theoretische inzichten en poëticale opvattingen.

Deze bloemlezing bevat een ruime selectie uit de artikelen die Boon, de grote volksschrijver uit de kleine fabrieksstad Aalst, publiceerde in bladen als De roode vaan, Front, De Vlaamse Gids, Vooruit, Tijd en Mens en Hollands Diep. Uit dit literatuur- en kunstkritische werk treedt Boon naar voren als een uitstekend geïnformeerd autodidact, een auteur die, misschien wel als geen andere schrijver in ons taalgebied, diep doordrong in het duistere hart van onze (post)industriële samenleving.

Dit boek werd samengesteld door Ernst Bruinsma en Kris Humbeeck. Ernst Bruinsma is verbonden aan het L.P. Boon-documentatiecentrum (UIA). Hij bereidt een proefschrift voor over Boon en het modernisme in Vlaanderen. Kris Humbeeck doceert Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen en is directeur van het L.P. Boon-documentatiecentrum. Zijn meest recente publicatie is Onder de giftige rook van Chipka.

terug