Publicaties

2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018    

Overzicht van publicaties die uitgegeven zijn door of met de hulp van het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw en/of het "L.P. Boon-Documentatiecentrum", U.I.A.


Uitgaven Door Genootschap


Boontjes 1971

Zaterdag 12 Mei 2018

Louis Paul Boon – Boontjes 1971

Bezorgd door Jos Muijres

Roelants (v/h de Oude Mol) en Stichting Isengrimus, 2018

ISBN 9789081580540, 398 p.

verkoopprijs: € 30,00


Dit deel van de verzamelde Boontjes werd gepresenteerd in Sint-Niklaas op vrijdag 4 mei 2018.  De aanwezige leden van het Boon Genootschap ontvingen hun exemplaar van de Boontjes 1971 als onderdeel van het lidmaatschap.Het boek is niet alleen beschikbaar voor onze leden, het is ook te koop of te bestellen via de boekhandel.


BoonBerichten 113 over de presentatie van dit boek

 

Moors Magazine over deze uitgave

 Uitgaven Met Genootschap


Een harde vriendschap. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot

Zaterdag 8 December 2018

Jos Muijres & Vic van de Reijt (ed.)

Nieuwe uitgebreide editie, Antwerpen, 2018 

Een uitgave van het Willem Elsschot Genootschap 

(WEG Cahier Nr. 19)

ISBN 9789082228984

Met bijlage: brieven van Boon en Elsschot in facsimile

 

Bij de uitreiking van de Leo Krynprijs aan Louis Paul Boon, in 1942, hebben Willem Elsschot (pseudoniem van Alfons de Ridder) en de 30 jaar jongere Boon elkaar voor het eerst ontmoet. Elsschot zat in de jury die De voorstad groeit bekroonde. Kort daarna begon een correspondentie tussen hen. De brieven geven een boeiend beeld van een vrij moeizaam verlopende vriendschap, die eindigde toen Elsschot in 1947 een lang gedicht schreef ter verdediging van de in 1946 geëxecuteerde flamingant Borms, welk gedicht hij aan Boon wilde opdragen. Boon, die Borms beschouwde als een symbool van het Vlaams-nationalisme dat in de oorlog zoveel slachtoffers had gemaakt, verzette zich daar tegen. 


De brieven zijn geannoteerd uitgegeven en worden gevolgd door enkele teksten die Boon over Elsschot heeft geschreven. 

In een aparte bijlage zijn de brieven van Boon en Elsschot in facsimile opgenomen.

 

Op zaterdag 8 december presenteerden het Louis Paul Boon Genootschap en het Willem Elsschot Genootschap dit boek in de nieuwe Aalsterse bibliotheek Utopia.

Luckas Vander Taelen, voorzitter van het Boon Genootschap, interviewde Cyriel van Tilborgh, voorzitter van het Elsschot Genootschap, en Vic van de Reijt over deze uitgave en de vriendschap tussen beide auteurs. 

 Uitgaven Door Derden


De Kapellekensbaan in Perpetua reeks

Vrijdag 20 April 2018

In 2018 verscheen de nieuwste editie van De Kapellekensbaan bij uitgeverij Athenaeum in de prestigieuze Perpetua-reeks. Perpetua is de naam van de serie die uitgeverij Athenaeum uitgeeft sinds oktober 2007. De reeks omvat de 100 beste boeken van de wereld. Een jury van zes literatuurkenners, destijds bestaande uit Maarten Asscher, Kees Fens, Arnon Grunberg, Piet Gerbrandy, Hella S. Haasse en Kristien Hemmerechts, selecteerde een lijst met 80 titels. Het publiek werd geraadpleegd voor de keuze van de laatste 20 titels. 

 

Louis Paul Boon bevindt zich met De Kapellekensbaan in deze reeks in goed internationaal gezelschap; vele grote namen uit de wereldliteratuur zijn vertegenwoordigd. Twaalf Nederlandstalige onsterfelijken zijn in de reeks opgenomen. 


Kris Humbeeck schreef een bijzonder nawoord voor deze uitgave.


Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2018, 510 p.

ISBN 978 90 253 0826 1


BoonBerichten nummer 116 – themanummer over deze uitgave

 

Website BoekenOverBoeken over dit deel van de Perpetua-reeks