Boelvaar poef


Boelvaar Poef

Jaargang 6 Nr 1. Maart


Boelvaar Poef

  • Kunstschilder Rik Vermeersch en L.P. Boon - Willem Roggeman

 

  • Bargoens bij Boon - Paul van Hauwermeiren

    Over de herkomst van de slotwoorden 'Voor geen chanterik peu'

    van "De Bende van Jan de Lichte"

 

  • Boonlezing 2005 - André Dumont

    Verslag van de bijeenkomst op 26 november 2005

    in de Boonzaal van het Stedelijk Museum te Aalst

 

  • Marcel Wauters, profeet van de volstrekte stilte - Albert Bontridder

    Lezing over over het literaire werk van Marcel Wauters

 

  • De vele gedaantes van Céline - Rob de Haan

    Louis Ferdinand Céline (1894-1961)

 

  • Céline als sleutel tot het schrijverschap - Rob de Haan

    De invloed van L.F. Céline op Louis Paul Boon

 

  • Pompon van onder het stof - Filip Devos

    Recensie van "Eenzaam spelen met Pompon"  

  

  • Verzameld werk uit de startblokken - Filip Devos

    Recensie Verzameld Werk deel 5: "Te oud voor kamperen?

    en andere verhalen"

 

  • In memoriam Jan van Hattem (1942-2005) - André Dumont

Dit nummer van Boelvaar Poef besluit met een in memoriam, gewijd aan Jan van Hattem, die op 8 november 2005 overleed. Van Hattem, die in 2003 een hele aflevering van Boelvaar Poef vulde, was een even weerbarstig als raadselachtig man, zo oordeelt André Dumont in zijn necrologie, maar zijn betekenis voor de Boonstudie staat buiten kijf.